Hvis du fik førtidspension, seniorpension, efterløn, fleksydelse
eller Tidlig Pension i marts måned 2022, vil du få et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kroner.

2.000 kr. skattefrit til dig på førtidspension, seniorpension, efterløn, fleksydelse eller Tidlig Pension

Nyt engangsbeløb på 2.000 kroner til personer på tilbagetrækningsydelser. Se, om du kan få 2.000 kroner.

Senest opdateret: fredag 1. juli 2022

Som en del af en politisk aftale om kompensation for stigende energipriser er der aftalt et engangsbeløb på 2.000 kroner til personer på tilbagetrækningsydelser.

I aftalen begrunder politikerne engangsbeløbet med, at særligt førtidspensionisterne kan blive særligt hårdt ramt af prisstigningerne, da de i forvejen har et begrænset indtægtsgrundlag, er tilbagetrukket fra arbejdsmarkedet, og ikke som andre overførselsmodtagere har mulighed for at gøre brug af de mange jobåbninger.

Hvem kan få engangsbeløbet på 2.000 kroner skattefrit?

Der udbetales et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kroner til folk, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

For at få de 2.000 kroner skal du havde været på enten førtidspension, seniorpension, efterløn, fleksydelse eller Tidlig Pension i marts 2022.

Hvornår kommer engangsbeløbet på 2.000 kroner?

Beløbet forventes at blive udbetalt i januar 2023, men det er endnu ikke meldt endeligt ud, hvornår pengene kommer.

Når der er nyt om det skattefri engangsbeløb, skriver vi om det i Faglige Seniorers gratis nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig her.

Skal man søge om engangsbeløbet?

Du skal ikke søge om at få det skattefri engangsbeløb på 2.000 kroner. Det kommer automatisk ind på din NemKonto, hvis du er berettiget til pengene.

Vil beløbet blive modregnet i andre ydelser?

Det skattefri engangsbeløb vil IKKE blive modregnet i andre offentlige ydelser.

Kan folkepensionister også få det skattefri engangsbeløb?

Folkepensionister kan ikke få engangsbeløbet på 2.000 kroner.

Men i forbindelse med aftalen er det besluttet, at folkepensionister med ret til ældrecheck skal have 2 gange 2.500 kroner i skattefrit engangsbeløb.

Om aftalen: Kompensation for stigende energipriser

Aftale er indgået mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale, Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Kompensation af borgere for stigende energipriser.
Aftalen er indgået 24. juni 2022.

Se aftalen her

Først publiceret: mandag 27. juni 2022
Artiklen er sidst opdateret fredag 1. juli 2022 kl. 10:21