For nogle af medlemmerne kommer der til at gå mere end samlet ti år før, de ser en eneste af de pensionskroner, de har kæmpet så ihærdigt for at få tilbage.

Pensionsselskab slæber pensionister i Højesteret

AP Pension anker Landsrets-dom, hvor selskabet blev dømt til at betale flere hundrede millioner kroner i erstatning til 176 medlemmer. De har ventet i otte år, og gennemsnitsalderen er nu 80 år.

Senest opdateret: tirsdag 4. oktober 2022

Gennemsnitsalderen nærmer sig de 80 år for de 176 medlemmer i AP Pension, der nu på ottende år kører sag mod deres eget pensionsselskab AP Pension.

De vandt ellers en knusende sejr over AP Pension i Landsretten 5. juli, skriver Økonomisk Ugebrevs fagredaktør Carsten Vitoft i en gennemgang af sagen.

For nogle af medlemmerne kommer der til at gå mere end samlet ti år før, de ser en eneste af de pensionskroner, de har kæmpet så ihærdigt for at få tilbage, efter de i flere omgange blev sat ned i pension af bestyrelsen i AP Pension.

Andre vil aldrig se noget som helst af den erstatning, som Landsrettens netop har tilkendt dem, da gennemsnitsalderen nu taler for, at en del af dem vil gå bort inden Højesteret for talt.

Tidligere minister ærgrer sig

Sagen ærgrer tidligere skatteminister Frode Sørensen, der også har været en helt central primus motor på søgsmålet.

”Lad mig sige det direkte. Det er ærgerligt, at der nu skal gå en periode som betyder at nogle af de 176 sikkert forlader os. Men jeg er overbevist om – at med advokat Kristian & Co. i samme topform som i landsretten, så giver højesteret os også ret,” er Frode Sørensens umiddelbare reaktion på, at AP Pension i går indsendte deres ankestævning.

Sag mod 176 pensionister

Økonomisk Ugebrev er i besiddelse af den skriftlige ankestævning, og den bærer præg af, at både bestyrelsen i AP Pension og pensionsselskabet advokater er blevet særdeles overraskede over, at de kunne tabe denne David mod Goliat retssag.

Altså 176 pensionister mod et pensionsselskab med årlige præmiebetalinger på over hundrede milliarder kroner.

Men Landsretten som var meget klar: Ved omvalg fra et gammelt og traditionelt pensionsprodukt, hvor pensionsselskabet bærer alle risici på afkast og levetider, så skal det klart oplyses, at disse risici overgår til kunderne, når de bliver tilbudt et nyt og mere moderne produkt.

Men bestyrelsen i AP Pension nævnte ikke med et eneste ord, at risikoen for længere levetider nu blev deres egen, hvis de fulgte bestyrelsens råd og valgte om, fremgår det af Økonomsk Ugebrevs gennemgang af sagen.

Amatører i Landsretten

Det betyder nu også, at de 176 medlemmerne trods Landsrettens afgørelsen nu skal fortsætte i uvished om, hvor meget de reelt har i pension i de kommende år, som er præcis den situation, de har siddet de seneste otte år, mens sagen først har kørt i Ankenævnet for Forsikring, dernæst Byretten og nu senest Landsretten.

Umiddelbart er det svært at forstå, hvorfor AP Pension nu tager sagen helt op i Højesteret: I den netop indleverede ankestævning under sagsfremstilling, anbringelser og beviser, kommer AP Pension ikke med nogle former for nye informationer eller ting, som er gået dem imod i Landsrettens afgørelse, skriver Økonomisk Ugebrev.

”For Højesteret påberåbes de samme anbringender og bevisligheder, som blev påberåbt for landsretten. Der henvises i det hele til appellantens påstands-dokumentsammenfattende processkrift for landsretten. Der er tale om en sag, der har stor betydning for appellanten og må anses for principiel,” skriver advokat Pernille Sølling til Højesteret på vegne af AP Pension.

Og hun fortsætter:

”Efter appellantens opfattelse bærer landsrettens afgørelse præg af bagklogskab på baggrund af nutidens viden, ligesom landsretten ikke i fornødent omfang har taget hensyn til sagens forløb med omfattende drøftelser med Finanstilsynet mv.,” står der i ankestævningen.

Det må dermed opfattes således, at AP Pension og Pernille Sølling simpelthen mener, at Landsrettens tre dommere ikke forstår pensionsområdet eller sagens centrale punkter, skriver Økonomisk Nyhedsbrev.

Se med nutidens briller

Oversat vil almindeligt dansk har de bedømt at omvalg i AP Pension i 2011 med nytidens briller – og det mener altså ikke at Højesteret vil begå samme fejl – baseret på præcis de samme argumenter, vidneafhøringer og bevisførelse.

Lidt mere kryptisk skriver de så også, at Landsretten har set bort fra Finanstilsynet rolle i sagen – uden at uddybe det. Men det handler formentlig om, at Pernille Sølling & Co. flere gange i Landsretten fremførte, at Finanstilsynet heller ikke greb inde efter omvalget.

De 176 medlemmer har mistet op mod en tredjedel af deres pension på omvalget, der altså blev anbefalet til dem af bestyrelsen i AP Pension.

Tre af disse bestyrelsesmedlemmer sidder i bestyrelsen den dag i dag – og de har altså været med til at træffe beslutningen om af anke til Højesteret, skriver Økonomisk Ugebrev.

Hvad mener du?

Er det rimeligt, at AP Pension anker sagen til Højesteret, nu hvor gennemsnitsalderen på medlemmerne nærmer sig 80 år? Din mening er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side.

Først publiceret: tirsdag 19. juli 2022
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 4. oktober 2022 kl. 09:41

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.