Fra 2023 vil flere pensionister få ældrecheck og tillæg, selvom deres partner arbejder.

Gælder det også dig? Flere vil få mere i pension i 2023

Nye regler om modregning betyder, at flere vil få ret til ældrecheck, varmetillæg, mediecheck og personlige tillæg.

Senest opdateret: mandag 6. november 2023

Fra 1. januar 2023 vil ægtefælle eller samleveres indkomst fra arbejde, efterløn, arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge ikke længere indgå ved beregning af folkepensionen.

Denne ændring betyder, at mange vil få forhøjet pensionen.

Her forklarer Faglige Seniorers socialrådgiver reglerne:

Den personlige tillægsprocent

Beregningen af din personlige tillægsprocent bliver ændret, når ægtefælles og samlevers indtægt ikke længere skal medregnes fra 2023.

Mange har før loven trådte i kraft en personlig tillægsprocent på 0 på grund af partnerens indkomst.

Når partnerens indtægt fra løn ikke længere tæller med, vil mange få en højere personlig tillægsprocent. Det er den personlige tillægsprocent der afgør, hvor meget du kan få i tillæg.

Det betyder, at flere vil få ret til varmetillæg, ældrecheck, helbredstillæg og mediecheck.

Reglerne for boligstøtte fortsætter som i dag, og det vil fortsat være hele husstandens indtægt, der tæller med.

Ældrecheck og helbredstillæg

2 betingelser skal være opfyldt for at få ældrecheck og helbredstillæg:

Din personlige tillægsprocent skal være højere end 0, og jeres likvide formue skal være under formuegrænsen.

For at få ældrecheck og helbredstillæg skal jeres samlede likvide formue ligge under formuegrænsen, som i 2022 er på 93.000 kroner. Dem bliver reguleret 1. januar 2023, og vi kender endnu ikke den nye formuegrænse.

Hvis jeres formue er under formuegrænsen, og din personlige tillægsprocent ligger over 0, vil du fremover automatisk få ældrecheck, og du kan desuden søge helbredstillæg.

Likvid formue

Din likvide formue opgøres hvert år den  1. januar.

Når man skal opgøre din formue, kigger man på:

 • Hvor meget du har stående på din bankkonto.
 • Hvad du har af kontanter (kontant beholdning).
 • Værdien af aktier, obligationer, investeringsbeviser og andre værdipapirer.
 • Om du har en kassekredit med sikkerhed i fast ejendom.

Det kaldes samlet din likvide formue.

Dette tæller IKKE med i din likvide formue:

 • Almindelig kassekredit, som ikke har sikkerhed i fast ejendom.
 • Fast ejendom.
 • Bil, campingvogn m.v.
 • Ting du ejer for eksempel et værdifuldt arvestykke.
 • Erstatning for ulykke eller sygdom
 • Opsparing hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond, arbejdsmarkedspension, aldersopsparing og lignende pensionsordninger.

Varmetillæg

Varmetillæg er et løbende tillæg til varmeudgifter, som udbetales uden hensyn til jeres formue.

Varmetillæg beregnes ud fra ansøgerens personlige tillægsprocent samt størrelsen på jeres varmeudgifter. Varmetillæg kan søges, når den årlige varmeudgift er over 5.500 kroner årligt (enlige) og for par over 8.250 kroner (2022).

Selvom du måske ikke kan få ældrecheck på grund af jeres fælles formue, vil det være muligt at få varmetillæg, hvis din nye personlige tillægsprocent kommer over 0.

Kun én person i husstanden kan søge varmetillæg, og varmetillæg beregnes ud fra ansøgerens personlige tillægsprocent – også selv om partnerens personlige tillægsprocent er lavere eller 0.

Det er derfor vigtigt, at varmetillægget søges af den i husstanden, som har den højeste personlige tillægsprocent.

Mediecheck

Mediecheck udbetales automatisk, hvis din personlige tillægsprocent er 100.

Individuelle personlige tillæg

Der kan søges individuelle personlige tillæg til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige.

Her indgår ægtefælles eller samlevers indkomst ved personligt arbejde fortsat.

Disse tillæg ydes ud fra en konkret individuel vurdering foretaget af den enkelte kommune. 

  Søges eller automatisk udbetaling Formue Ændring
Helbredstillæg Skal søges Afhængig af formue Ny beregning af personlig tillægsprocent 2023. Det sker automatisk.
Varmetillæg Skal søges Ikke afhængig af formue Ny beregning af personlig tillægsprocent 2023. Det sker automatisk.
Mediecheck Automatisk udbetaling Ikke afhængig af formue Ny beregning af personlig tillægsprocent 2023. Det sker automatisk.
Individuelt personligt tillæg Skal søges Afhængig af formue Ingen ændring. Skal søges individuelt.
Ældrecheck Automatisk udbetaling Afhængig af formue Ny beregning af personlig tillægsprocent 2023. Det sker automatisk.
Boligstøtte Søges. Reglerne er uændrede. Reglerne er uændrede. Reglerne er uændrede.

Stop for modregning af egen løn

Hvis du selv er nået folkepensionsalderen og fortsat arbejder, ser du måske frem til ikke længere at blive modregnet.

Regeringen har fremsat et lovforslag om, at folkepensionister fra 1. januar 2023 ikke længere skal risikere at få mindsket grundbeløb og pensionstillæg, hvis de selv tjener penge ved at arbejde.

Loven får virkning fra januar 2024 og kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

I løbet af 2023 vil din løn derfor fortsat blive modregnet i folkepensionen efter de regler, vi kender i dag. Når loven træder i kraft i januar 2024, vil din pension for 2023 blive reguleret.

Vi skriver i Faglige Seniorers gratis nyhedsbrev, når der er nyt om lovforslaget.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her og få automatisk besked om de nye regler

Stop for modregning af førtidspensionister og seniorpensionister

Fra 1. januar er modregning af partners indtægt også ophørt for førtidspensionister og seniorpensionister.

Spørg socialrådgiveren om pensionstillæg, ældrecheck og folkepension

I Faglige Seniorers brevkasse kan du spørge socialrådgiver Lea Munk Staugaard om folkepension og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren

Først publiceret: tirsdag 4. oktober 2022
Artiklen er sidst opdateret mandag 6. november 2023 kl. 13:15

 • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

 • Hidden
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.