Tre gange nævnte statsminister Mette Frederiksen de ældre i sin åbningstale.
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Faglige Seniorer: Hvor blev de ældre af i åbningstalen, Mette?

Der er masser af udfordringer for Danmarks pensionister, men de ældre blev stort set ikke nævnt i statsministerens åbningstale. Og det ærgrer Faglige Seniorer.

Senest opdateret: fredag 6. oktober 2023

Der var ikke mange ord til Danmarks over en million pensionister og seniorer i statsminister Mette Frederiksens åbningstale.

Tre gange blev de ældre nævnt.

At der var så lidt fokus på de ældre, ærgrer Mette Kindberg, landsformand for Faglige Seniorer, der med over 260.000 medlemmer er Danmarks næststørste ældreorganisation.

”Selv om statsministeren valgte at fokusere på folkeskolen og klima- og miljøindsatsen, så er der med al respekt også andre udfordringer og opgaver for regering og folketing i det kommende folketingsår. Især i en situation, hvor mange pensionisters hverdags-økonomi er presset, havde vi forventet nogle bud på, hvad de kan forvente af regeringen den kommende tid,” lyder det fra Mette Kindberg.

Løft til pensionisterne

Hun peger blandt andet på, at der er behov for at få reguleret folkepensionen, som den kommer i takt med den aktuelle lønudvikling.

Regeringen skønner, at lønningerne i 2024 vil stige med 5,4 procent Men pensionerne reguleres kun med 3,2 procent. Altså en forskel på 2,2 procent.

”Vi har brug for et fair pensionssystem, for virkeligheden er, at pensionerne sakker agterud i forhold til lønudviklingen. Det bør regeringen gøre noget ved,” siger Mette Kindberg.

“Pensionisternes økonomi trænger til et løft på flere områder. Derfor har vi 5 forslag til finanslovsforhandlingerne for 2024. Forslagene skal både forbedre pensionisternes realøkonomi på baggrund af en periode med en kraftig nedgang i købekraften for især pensionistgruppen. Samtidig skal forslagene samlet bidrage til, at pensionisterne i endnu højere grad arbejder sideløbende med folkepension,” siger Mette Kindberg.

Det sagde Mette F. om de ældre

I statsminister Mette Frederiksens åbninstale 3. oktober 2023 var der følgende om ældre:

“Vi skal videre på sundhed. Der skal rettes op på de problemer der er på kræftområdet. Vi skal skabe større sammenhæng mellem praktiserende læger, kommuner og sygehuse. Ikke mindst af hensyn til vores ældre. Patienterne skal i centrum.

Derfor skal langt flere af de ansatte i sundhedsvæsenet have patientkontakt. Fra skrivebord til patient kan vi kalde det. En 10-års plan for psykiatrien. Mere forebyggelse. Og så skal vi være villige til at bruge flere penge på danskernes sundhed. Og det er vi.

Vi skal videre på velfærd. Frisættelse. Vi starter med folkeskolen. Derefter et omfattende udspil på ældreområdet.

Vi skal videre med skattelettelser til alle jer, der er i arbejde. Forhøje ældrechecken til jer pensionister, der har mindst. Gennemføre lønløftet i den offentlige sektor.

Kilde: Statsministerrens åbningstale 2023

5 forslag fra Faglige Seniorer

Faglige Seniorer foreslår følgende:

Arbejdsindtægter skal ud af indkomstgrundlaget ved beregning af boligydelse for pensionister

Det er glædeligt, at man fra 2023 ikke længere skal medregne arbejdsindkomst ved beregning af folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg. Men arbejdsindkomst medtages fortsat ved beregning af boligydelsen og det nedsætter incitamentet til at arbejde sideløbende med folkepension og modtagelse af boligydelse.

  • Derfor foreslår Faglige Seniorer, at man fra 2024 ikke længere skal medtage arbejdsindkomst ved beregning af indkomstgrundlaget for beregning af boligydelse.

Regulering af pensioner skal følge den aktuelle lønudvikling

Faglige Seniorer stod tidligere bag et borgerforslag om at pensionerne skal stige, når lønnen stiger. Desværre afviste regeringen forslaget uden at forholde sig til substansen i forslaget.

For 2024 er det sådan, at pensionerne reguleres efter lønudviklingen i 2022. Og netop i tider med inflation og stigende lønninger fører det til, at de offentlige pensioner halter bagud i forhold til lønudviklingen.

  • Derfor foreslår Faglige Seniorer, at man med virkning fra 2024 regulerer pensioner på baggrund af et løn- og pensionsnævns vurdering af lønudviklingen for det kommende år. Ifølge økonomiministeriets seneste vurdering, vil lønudviklingen i 2024 være på 5,3 pct. Men reguleringen af pensioner vil kun være på 3,2 procent.

Bundfradrag for beregning af den personlige tillægsprocent for indkomst skal hæves 

Ældrechecken får en stigende betydning for pensionisternes – ikke mindst de dårligst stillede – økonomi. Målgruppen for ældrecheck har været faldende over det seneste årti – ikke mindst fordi mange har for høje indkomster. Derfor er andelen som får ældrecheck faldende. I 2023 er det 290.000, som modtager enten fuld eller delvis ældrecheck. Men det forventes at falde til omkring 200.000 i 2030. Det skyldes blandt andet modregningen af supplerende indkomst.

  • Derfor foreslår Faglige Seniorer, at man hæver bundgrænserne fra henholdsvis 35.000 kroner til 50.000 kroner (enlige) og 70.000 kroner til 140.000 kroner (ægtefæller/samboende).

Arbejdsindkomst skal have mindre betydning for modregning i efterløn. Indførelse af et bundfradrag på 50.000 kroner årligt

Det er et faldende antal personer, som år for år beslutter sig for at gå på efterløn. Det skyldes ikke mindst de senere års reformer, som har medført, at det er mindre attraktivt at udnytte sin efterlønsret blandt andet på grund af den hårde modregning af pensioner.

  • Derfor foreslår Faglige Seniorer, at man øger incitamentet til at arbejde sideløbende med modtagelse af efterløn. Det kan ske ved indfør et bundfradrag på 50.000 kroner årligt for arbejdsindkomst.

Tilsvarende skal grænsen for at få fradraget et mindre antal timer, end det man rent faktisk har arbejdet, stige fra 42.275 kroner (2023) til 92.275 kroner Det vil især give et større incitament til at fortsætte på deltid som efterlønsmodtager.

85 % dækning af pensionisters udgift til tandlægebehandling

Mange pensionister, som afstår tandbehandling af frygt for store udgifter, som pensionen ikke giver mulighed for at betale. I princippet bør tandbehandlinger sidestilles med øvrige behandlinger i det danske sundhedsvæsen.

  • Derfor foreslår Faglige Seniorer, at alle over 67 år får tilskud, der svarer til 85 % af udgifterne til tandbehandling. Det vil give en forebyggende effekt, der kan reducere antallet af alvorlige tandsygdomme.

Hvad mener du?

Hvad er din holdning til statsministerens åbningstale? Din mening er velkommen på Faglige Seniorernes Facebook-side.

Først publiceret: tirsdag 3. oktober 2023
Artiklen er sidst opdateret fredag 6. oktober 2023 kl. 09:06

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , , og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.