Reform vil give ældre mulighed for at prioritere sin pleje og tilkøbe ekstra services. Og det er godt, mener Faglige Seniorer.

Faglige Seniorer: God retning for fremtidens ældrepleje

Afgørende at borgernes frie valg styrkes, og vi får et opgør med dokumentationskravene, lyder det fra Faglige Seniorer om regeringens udspil til ældrereform.

Senest opdateret: torsdag 1. februar 2024

Der er sat en god retning for fremtidens ældrepleje.

Sådan lyder det fra Danmarks næststørste ældreorganisation Faglige Seniorer om regeringens udspil til en ældrereform.

Ældrelov: Det vil regeringen

Det er regeringens mål, at en ældrereform træder i kraft 1. juli 2025.

Loven skal ifølge regeringen bygge på de de tre værdier “selvbestemmelse”, “tillid” og “lokale fællesskaber”. Blandt initiativerne er følgende tiltag:

Nyt tværkommunalt ældretilsyn

Regeringen vil erstatte de 98 kommunale ældretilsyn samt det statslige ældretilsyn med en ny model, hvor alle tilsyn som udgangspunkt afvikles samme dag.

Kvalitetsløft af ældreplejen

Der afsættes en milliard kroner årligt til et kvalitetsløft af ældreplejen i kommunerne årligt fra 2027 og frem. Det indfases langsomt fra 2024 begyndende med 0,3 milliarder kroner.

Helhedspleje

Et princip om “helhedspleje” skal give de ældre større og bedre mulighed for selv at bestemme, hvad de vil have hjælp til.

Statslige kvalitetsstandarder og lovkrav om værdighedspolitikker i kommunerne skal fjernes, så der kan flyttes medarbejdere ud i ældreplejen.

Kendte ansigter i hjemmet

Hjemmehjælp skal som udgangspunkt gives af små faste hold.

Udvidet frit valg

Det frie valg skal udvides, så ældre får mulighed for at vælge, om det er kommunen eller det private, der skal stå for genoptræning og rehabilitering.

Lokalplejehjem

Regeringen vil gøre det muligt for kommuner at oprette lokalplejehjem. De vil være kommunalt ejede, men skal være lige så frisatte som private friplejehjem.

Mindre dokumentation

Der skal ikke stilles krav til medarbejdernes dokumentation af udførelse af personlig pleje og omsorg. Desuden vil regeringen med ældreloven sanere i dokumentationskrav, så tiden kan bruges til borgernær omsorg og nærvær.

Positivliste for hjælpemidler

Der skal oprettes en positivliste over hjælpemidler, eksempelvis en rollator, som en ældre kan få med det samme uden visitation.

Civilsamfundets rolle

Civilsamfundet skal spille en større rolle i ældreplejen, blandt andet i form af flere frivillige.

Bedre vilkår til private leverandører

Private leverandører skal have “fair vilkår”, når de byder på velfærdsopgaver i ældreplejen. Det skal ske gennem en ny model for afregning med en ensartet sats i alle kommuner og ved at oprette en central enhed, der sikrer, at afregningen foregår korrekt.

Det endelig udspil til en ældrelov forventes fremsat i februar.

Kilde: Regeringens udspil

”Faglige Seniorer er grundlæggende positive overfor regeringens reform af ældreplejen. Det er en umådelig vanskelig opgave, men der er mange gode elementer i udspillet,” siger Palle Smed, der er direktør i Faglige Seniorer.

Mere frihed og opgør med kontrol

For Faglige Seniorer er der især to hovedelementer, der er vigtige, hvis regeringen skal få succes med en reform af ældreplejen.

”Det ene er opgøret med dokumentationskravene, som igennem flere år har været ved at kvæle ældreplejen i kontrol, og fået medarbejderne til at flygte eller miste lysten til at fortsætte i arbejde, lige så snart der var en mulighed for at trække sig tilbage. Derfor er frisættelsen helt afgørende for at vi får vendt udviklingen. Tværfaglige teams i den kommunale hjemmepleje med et stærkt fokus på medarbejdernes faglighed er det vigtigste værktøj i den sammenhæng,” siger Palle Smed.

”Det andet er, at vi får styrket borgernes frie valg. Vi lever hele vores liv forskelligt, og det ændrer sig ikke, blot fordi vi i de sidste år får brug for samfundets håndsrækning. Derfor vil det være et kvalitetsløft for alle, at vi i stigende grad selv får mulighed for at prioritere og tilkøbe ekstra services. For Faglige Seniorer handler det om værdighed, når man udvider muligheden for at vælge, men det skal også understøtte, at leverandørerne bliver bedre til at levere servicen. Men regeringen og kommunerne skal sikre, at de basale behov ikke bliver undergravet,” siger Palle Smed.

Udfordringer i modstrid

Ifølge Faglige Seniorer er de to største udfordringer for ældreplejen i komplet modstrid: Der bliver mange flere ældre, og ældreplejen mangler titusindvis af medarbejdere.

”De udfordringer kan kun løses med en grundlæggende reformering af ældreplejen. Ikke mindst fordi vi også oplever stigende velstand og derfor har større forventninger til den borgernære service,” lyder det fra Palle Smed.

Kommunerne bagud på point

Direktøren for Faglige Seniorer mener, at det springende punkt er kommunernes evne og lyst til at implementere de mange nye ideer og forslag i ældrereformen.

”Regeringen har fremlagt sin 2030-plan, hvor der er skabt plads til en udvidet kernevelfærd. Det er bare ikke omsat til konkrete budgetforbedringer i de enkelte kommuner, og det betyder, at de allerede nu er bagud på points. Samtidig planlægges ældreplejen med et alt for kortsigtet perspektiv, hvor det virker som om mange kommuner til stadighed bliver overrasket over stigningen i antallet af plejekrævende ældre. Det er voldsomt bekymrende,” siger Palle Smed.

Faglige Seniorer: Lav handlingsplan

Faglige Seniorer foreslår derfor, at regeringen og kommunerne samarbejder om en fælles handlingsplan, så man år for år kan måle om der sker den forøgelse af indsatsen, som prognoserne forudser.

Få gratis nyhedsbrev om politik

Få nyheder om seniorpolitik direkte i din mailboks, når nyheden sker.

Tilmeld dig Faglige Seniorers nyhedsbrev om seniorpolitik.

Det er gratis.

”Det bør være et grundlæggende krav, at kommunerne mindst en gang årligt skal udarbejde en strategi og handlingsplan for en forbedret ældrepleje. Faglige Seniorer foreslår ligeledes, at ældrerådene får forbedrede vilkår for at kunne få indblik i de kommunale handlingsplaner og mulighed for at diskutere det med berørte borgere og pårørende,” siger Palle Smed.

Se regeringens udspil til en ældrereform her

Hvad mener du?

Hvad er din holdning til regeringens udspil til en ældrereform? 

Din mening er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side

Først publiceret: tirsdag 30. januar 2024
Artiklen er sidst opdateret torsdag 1. februar 2024 kl. 07:56

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , , og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.