Regeringen vil afsætte ekstra milliard kroner årligt til ældreområdet, oplyser ældreminister Mette Kierkgaard (M).

Regeringen vil afsætte en ekstra milliard til ældrepleje

Regeringen vil i sin ældrereform afsætte en milliard kroner ekstra til området årligt fuldt indfaset i 2027.

Senest opdateret: tirsdag 30. januar 2024

Regeringen ønsker at afsætte en ekstra milliard kroner årligt til ældreområdet fuldt indfaset i 2027.

Det fortæller ældreminister Mette Kierkgaard (M) til Ritzau forud for et pressemøde, hvor regeringen præsenterer et længe ventet udspil til en reform af ældreplejen.

“Vi skal tænke ældreplejen på en fuldstændig ny måde, hvor nøgleordene er selvbestemmelse for de ældre, tillid til medarbejdernes faglige dømmekraft og så det lokale ansvar,” siger hun.

Ifølge ældreministeren vil det kræve en større omstilling af kommunerne. En omstilling, der er blandt andet er baggrunden for, at regeringen nu vil lægge flere penge på bordet.

Penge til kvalitetsløft

I 2024 vil regeringen afsætte 326 millioner kroner til et såkaldt kvalitetsløft af ældreplejen. Beløbet vil stige løbende hvert år frem mod år 2027, hvorfra der årligt skal gives en milliard ekstra til ældreområdet.

Derudover vil regeringen fra 2024 til og med 2027 samlet afsætte 555,4 millioner kroner til øvrige initiativer i udspillet til ældrereformen.

Pengene er fundet i det økonomiske råderum og reserver afsat til ældreområdet på finansloven for 2024.

Tillid til kommunerne

Regeringen fremlagde i november sidste år desuden en 2030-plan for dansk økonomi. Her satte den 19 milliarder kroner af til at dække det demografiske udvikling, hvor der ventes flere ældre og børn, som skal have velfærdsydelser fremover.

Den årlige milliard, som regeringen i sit udspil til ældrereformen, vil bruge ekstra på ældreområdet, vil blive fordelt gennem bloktilskud. Det er statens samlede årlige tilskud til de 98 kommuner.

Årsagen til, at de ekstra penge fordeles gennem bloktilskud frem for eksempelvis en pulje, er ifølge Mette Kierkgaard, at ældrereformen skal ses som “en frisættelsesreform”.

“Vi har tillid til, at kommunerne forvalter deres lokale kommune hensigtsmæssigt afhængig af de lokale forhold. Og så skal det også ses i lyset af, at puljer ofte fører en del bureaukrati med sig,” siger hun.

Hvad mener du?

Regeringen vil afsætte en ekstra milliard kroner til ældreområdet. Hvad mener du om det?

Din holdning er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side.

Ældrelov: Det vil regeringen

Det er regeringens mål, at en ældrereform træder i kraft 1. juli 2025.

Loven skal ifølge regeringen bygge på de de tre værdier “selvbestemmelse”, “tillid” og “lokale fællesskaber”. Blandt initiativerne er følgende tiltag:

Nyt tværkommunalt ældretilsyn

Regeringen vil erstatte de 98 kommunale ældretilsyn samt det statslige ældretilsyn med en ny model, hvor alle tilsyn som udgangspunkt afvikles samme dag.

Kvalitetsløft af ældreplejen

Der afsættes en milliard kroner årligt til et kvalitetsløft af ældreplejen i kommunerne årligt fra 2027 og frem. Det indfases langsomt fra 2024 begyndende med 0,3 milliarder kroner.

Helhedspleje

Et princip om “helhedspleje” skal give de ældre større og bedre mulighed for selv at bestemme, hvad de vil have hjælp til.

Statslige kvalitetsstandarder og lovkrav om værdighedspolitikker i kommunerne skal fjernes, så der kan flyttes medarbejdere ud i ældreplejen.

Kendte ansigter i hjemmet

Hjemmehjælp skal som udgangspunkt gives af små faste hold.

Udvidet frit valg

Det frie valg skal udvides, så ældre får mulighed for at vælge, om det er kommunen eller det private, der skal stå for genoptræning og rehabilitering.

Lokalplejehjem

Regeringen vil gøre det muligt for kommuner at oprette lokalplejehjem. De vil være kommunalt ejede, men skal være lige så frisatte som private friplejehjem.

Mindre dokumentation

Der skal ikke stilles krav til medarbejdernes dokumentation af udførelse af personlig pleje og omsorg. Desuden vil regeringen med ældreloven sanere i dokumentationskrav, så tiden kan bruges til borgernær omsorg og nærvær.

Positivliste for hjælpemidler

Der skal oprettes en positivliste over hjælpemidler, eksempelvis en rollator, som en ældre kan få med det samme uden visitation.

Civilsamfundets rolle

Civilsamfundet skal spille en større rolle i ældreplejen, blandt andet i form af flere frivillige.

Bedre vilkår til private leverandører

Private leverandører skal have “fair vilkår”, når de byder på velfærdsopgaver i ældreplejen. Det skal ske gennem en ny model for afregning med en ensartet sats i alle kommuner og ved at oprette en central enhed, der sikrer, at afregningen foregår korrekt.

Det endelig udspil til en ældrelov forventes fremsat i februar.

Kilde: Regeringens udspil

Først publiceret: tirsdag 30. januar 2024
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 30. januar 2024 kl. 10:32

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.