Vi skal samarbejde med de andre europæiske lande om at modarbejde en struktur og kultur, som tillader, at ældre bliver diskrimineret, lyder det fra Christel Schaldemose.

Socialdemokratiet: Vores ældre fortjener respekt på tværs af grænser

Respekt for den ældre generation er fundamentet for et trygt Europa, skriver Socialdemokratiets spidskandidat til Europa-Parlamentet Christel Schaldemose og understreger, at indretningen af velfærdssamfundet, pension og omsorg gør vi bedst selv - uden EU.

Senest opdateret: onsdag 29. maj 2024

EU-valget 9. juni er afgørende vigtigt. Det siger vi om de fleste valg. Men denne gang er det virkelig sandt.

Vi står i en usikker tid både i Danmark og i Europa. Verden er forandret efter Putins brutale angreb på Ukraine. Flere illegale migranter banker på døren til Europa. Vores sundhed er truet af PFAS og andre skadelige kemikalier i alt fra legetøj til drikkevand. Og børn ser voldelige videoer, når de er alene på nettet.

Det er alt sammen problemer, Danmark ikke kan løse alene.

Selvom ældrepolitik ikke står øverst på mediernes dagsorden her op til EU-valget, så ligger det vores socialdemokratiske hjerte nært.

Fælles om grundlæggende værdier

EU´s motto er “forenet i mangfoldighed”. Det er smukt, og understreger, at EU er et fællesskab af  forskellige lande. Vi har forskellige historie og forskellige måder at gøre tingene på.

Men de vigtige ting er vi enige om: freden, friheden og fællesskabet. De grundlæggende værdier, respekten for alle mennesker – uanset alder.

Derfor kan vi ikke sidde det overhørig, hvis ældres rettigheder trues noget sted i EU.

Sammen mod aldersdiskrimination

Vi ser desværre alt for tit, at ældre møder aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet. Ældre borgere afskediges eller forbigåes, når nye stillinger skal besættes, på baggrund af deres alder.

Her er der behov for, at vi samarbejder med de andre europæiske lande om at modarbejde en struktur og kultur, som tillader, at ældre bliver diskrimineret.

Ældre mennesker er simpelthen en alt for væsentlig ressource til, at vi har råd til, at den går tabt.

Når ældre ikke anerkendes som lige part af vores fællesskab, demokrati og arbejdsmarked, så er resultatet et fattigere Europa. Det vil jeg modarbejde.

Det skal EU holde fingrene fra

Det er et helt afgørende for Socialdemokratiet, at man ikke skal blive fattig af at blive gammel. Men når det handler om indretningen af velfærdssamfundet, og hvor meget man modtager i pension eller får i løn, er vi overbeviste om, at det bedst besluttes af medlemslandene og ikke i EU.

Det mener vi, fordi vi i Danmark er en af verdens bedste velfærdsstater. Det er derfor centralt, at vi holder hånden under vores fælles velfærd, så vi fremover kan sikre omsorg, nærvær og respekt for vores ældre medborgere.

Her mit klare udgangspunkt, at EU skal holde fingrene fra det, Danmark kan bedst selv. Det skal hverken være op til Bruxelles eller Budapest, hvordan vi sikrer vores ældre en værdig tilværelse.

Vi skal lytte til de ældre

Verden er forandret efter Putins brutale angreb på Ukraine. For nogen vil det uden tvivl vække minder om en forlængst svunden tid. En uhyggelig tid.

Med dette EU-valg står vi derfor også på et tidspunkt i historien, hvor det er vigtigt, at vi stopper op og lytter til de ældre og til deres erfaringer. På tværs af Europa.

 For det var nemlig dem – det var jer – som bidrog til at opbygge det europæiske samarbejde, der banede vejen for et trygt og fredeligt Europa. Det skylder vi jer tak og anerkendelse for.

Jeg går derfor også først og fremmest til valg på at sikre et trygt Europa. Det er der behov for i en usikker tid. Et Europa hvor vi ikke skal frygte for vores egen eller vores børn eller børnebørns sikkerhed. Et Europa bygget på et fundamentalt princip om fred, samarbejde og velstand.

Bevidsthed om det europæiske fælleskab

Hvis vi skal værne om det og om den danske velfærdsstat, er der behov for, at vi på tværs af Europa begynder i endnu højere grad end i dag at se ældre mennesker som ressourcer.

Få gratis nyhedsbrev om politik

Få nyheder om seniorpolitik direkte i din mailboks, når nyheden sker.

Tilmeld dig Faglige Seniorers nyhedsbrev om seniorpolitik.

Det er gratis.

Som aktiver. På det europæiske arbejdsmarked. I vores europæiske demokrati. I vores europæiske fællesskab. Og som livsvidner til alt det, der er sket før Ukraine og – for nogle – før EU.

Denne stemme, erfaring og historiebevidsthed må og skal ikke gå tabt.

Det håber jeg inderligt komme til at præge valgkampen. Samtalen.  Dialogen. Og vidensudvekslingen mellem generationer.

Det tror jeg er en forudsætning for et trygt Europa.

Læs mere om EU-valget og hvad andre kandidater mener

3 om Socialdemokratiet vil støtte…

…. følgende krav og ønsker fra Faglige Seniorer Age Platform Europe:

1. Udarbejdelsen af en EU-konvention, der tilgodeser ældres rettigheder?

Vores ældre fortjener den samme respekt på tværs af alle europæiske lande. Det indebærer også, at ældres rettigheder beskyttes på linje med andre grupper i samfundet. Det vil vi arbejde benhårdt for. Ikke kun politisk men også kulturelt i det europæiske fællesskab.

2. Juridiske reformer, der forbyder aldersdiskrimination udover arbejdsmarkedet?

I Socialdemokratiet er vi imod enhver form for diskrimination mod ældre borgere. Derfor ser vi også positivt på tiltag, som modvirker, at ældre bliver diskrimineret på grund af deres alder og som understøtter, at ældre bliver vist den respekt, de fortjener.

Vi har ikke råd til, at vores ældre bliver afskåret fra vores fællesskab, demokrati eller arbejdsmarked, hvis vi fortsat skal sikre tryghed og velstand i Europa.

3. Sikring af tilstrækkelige pensioner og mindsteindkomstordninger til ældre?

Man må ikke blive fattig af at blive gammel. Men når det handler om løn og overførselsindkomster, er vi overbeviste om, at de konkrete niveauer og satser bedst besluttes nationalt i medlemslandene og ikke i EU.

Det mener vi, fordi vi i Danmark har en af verdens bedste velfærdsstater. Det skal hverken være op til Bruxelles eller Budapest, hvordan vi sikrer vores ældre en værdig tilværelse.

Læs om Faglige Seniorer og AGE Platform Europes krav til ældrepolitik i EU her

Først publiceret: tirsdag 28. maj 2024
Artiklen er sidst opdateret onsdag 29. maj 2024 kl. 14:36

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.