Faglige Seniorers landsformand Ole Ibsen (th) og direktør Palle Smed mødte sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke virtuelt via skærm på grund af corona-situationen.

Ombudsmand skal sættes ind mod svigt på plejehjem

Faglige Seniorer vil have ombudsmand i alle kommuner, hvor borgere kan klage over forhold på plejehjem og i hjemmepleje. 8 initiativer skal styrke ældreplejen, fremgik det af møde med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Senest opdateret: tirsdag 10. november 2020

Det skal være slut med sager som den, hvor 90-årige Else blev udsat for groft omsorgssvigt på plejehjemmet Kongsgården. Og hvor de pårørende klagede et utal af gange til plejehjemmets ledelse uden resultat.

Danmarks næststørste ældreorganisation Faglige Seniorer har på et møde i dag præsenteret sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke for 8 initiativer, der skal styrke de ældres rettigheder og beskyttelse i ældreplejen.

Vi vil have præciseret de ældres rettigheder og beskyttelse på plejehjem og i hjemmeplejen.

Ole Ibsen, Landsformand for Faglige Seniorer

Ifølge Faglige Seniorer skal borgere have mulighed for at gå til en uafhængig ombudsmand og klage over kritisable forhold og svigt på plejehjem og i hjemmeplejen.

”For den enkelte borger og de pårørende er det i dag alt for uoverskueligt at klage. Derfor foreslår vi, at der oprettes en uafhængig ombudsmandsfunktion i hver kommune, der håndterer klager og som kan tage sager op af egen drift”, siger Ole Ibsen, landsformand for Faglige Seniorer.

Rettigheder skal præciseres

Mange kommuner har allerede en såkaldt borgerrådgivning, der også behandler klager. Men Faglige Seniorer ønsker en mere udfarende og forpligtende ordning på ældreområdet, der ikke er en del af den kommunale forvaltning.

”Vi vil have præciseret de ældres rettigheder og beskyttelse på plejehjem og i hjemmeplejen. Der skal være en entydig klagegang og hurtige afgørelser. Desværre viser de sager, der har været fremme i medierne, at der er brug for, at der er en stærkt fokus på området fra en uafhængig instans, og det vil en ombudsmandsfunktion sikre,” siger Ole Ibsen.

Spørgsmål om ressourcer

Faglige Seniorer vil med forslaget om de 8 initiativer også gøre tilsynet med ældreplejen uafhængig af kommunalbestyrelse og forvaltning.

De kommunale ældre- og seniorråd skal inddrages i tilsynet med plejehjem og hjemmepleje. Blandt andet ved at hvert medlem får tilknyttet et eller flere plejehjem med observatørstatus, en ordning som i dag findes mange steder, men som Faglige Seniorer mener bør gælde alle kommuner.

Plejehjem skal bedømmes

Synlighed om kvaliteten på plejecentrene er helt afgørende og Faglige Seniorer foreslår derfor, at der etableres en funktion ala Trustpilot, hvor tilfredshed eller utilfredshed med forholdene på plejehjem bliver synlig for offentligheden.

”Naturligvis handler det også om kroner og ører. Men udfordringerne i ældreplejen skyldes først og fremmest et ledelsessvigt. For selvfølgelig er der også brodne kar blandt medarbejderne, men de får kun lov til at fortsætte, fordi ledelsen ikke griber ind,” siger Ole Ibsen, der også peget på, at de pårørende i større udstrækning skal inddrages.

Hvad siger du til en ombudsmand?

Hvad synes du om Faglige Seniorers forslag om en ombudsmand? Din mening er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side – KLIK HER

Faglige Seniorers forslag til 8 initiativer i ældreplejen

De store spørgsmål på baggrund af TV2's dokumentarudsendelsen om svigt i plejesektoren handler om ressourceudviklingen og ansvaret for driften og plejen på plejecentrene.

Her kan der tages initiativer på flere felter:

1. Vi skal have præciseret plejehjemsbeboernes rettigheder og beskyttelse. Der skal kunne klages enkelt og entydigt over omsorgssvigt og dårlig behandling.

2. Derfor bør der etableres en ombudsmandsfunktion i alle kommuner, alternativt på regionsbasis, som håndterer klager og som kan tage sager op af egen drift. Ombudsmanden skal levere en årlig afrapportering til kommunalbestyrelsen efter forudgående gennemgang og drøftelse i det kommunale ældre- og seniorråd.

3. Tilsynet med ældreplejen skal målrettes og gøres uafhængige af kommunalbestyrelser og forvaltninger. Flere steder er medlemmer af ældrerådet tilknyttet et fast plejecenter med en observatørstatus, og sådanne ordninger bør etableres i alle kommuner.

4. Tilfredshed eller utilfredshed med forholdene på et plejehjem skal synliggøres for offentligheden. Det kan bl.a. gøres ved at tilknytte en anmeldelsesfunktion (a la Trustpilot) på alle plejehjem på Plejehjemsportalen.

5. Ansvarsfordelingen bør klargøres. I den kommunale verden forsvinder ansvaret ofte i en gråzone mellem institution, administration og politikere. Derfor bør det overvejes at etablere alle plejecentre som selvejende institutioner med selvstændige bestyrelser for et eller flere plejehjem, men fortsat med fuld kommunal anvisningsret.

6. Lovgivningen vedrørende ældrepleje generelt og ansvar og drift af plejecentre skal forenkles og koordineres stærkere, så der sættes mere fokus på det arbejde, der konkret udføres i kommunerne. Kommunalbestyrelsen skal pålægges at fastlægge politikker for området og løbende behandle gennemførelsen af vedtagne strategier.

7. Omsorgssvigt i plejesektoren er også et spørgsmål om ressourcer. Derfor skal politikerne sikre, at kommunernes økonomiske forbrug på området synliggøres og at udgiftsposteringer standardiseres, sådan at der kan sammenlignes på tværs af kommuner.

8. Politikerne fortæller næsten hvert år at de har tilført flere midler til ældreplejen. Pengene er imidlertid svære at få øje på ude i kommunerne. Derfor bør Finansministeriet og Kommunernes Landsforening sikre at pengestrømmene synliggøres og kan følges fra statskassen og ud i hver enkelt af de 98 kommuner.

Først publiceret: onsdag 23. september 2020
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 10. november 2020 kl. 14:48