Bankkunden havde haft næsten en halv million stående på en opsparing, som han betalte negative renter af.

Kunde skal have erstatning for negative renter

Ny afgørelse kan måske give mange andre danskere mulighed for at få tilbagebetalt penge fra deres pengeinstitut, hvis de ikke har fået direkte besked om negative renter.

Senest opdateret: fredag 8. oktober 2021

Det finansielle ankenævn har truffet den formentlig første principielle afgørelse om negative renter i pengeinstitutter.

Det skriver Fagbladet 3F.

Det drejer sig om en kunde i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, der skal have tilbagebetalt knap 1.200 kroner, han har betalt i negative renter.

Det siger Finanstilsynet

Hvis et pengeinstitut foretager en mindre ændring af sine rentesatser, så kan det måske nogle gange række med annoncer og besked på hjemmesiden. For eksempel hvis en indlånsrente falder fra 2 procent til 1,75 procent. Men indførelse af negative renter er noget helt andet.

Det fastslår Finanstilsynet i en pressemeddelelse fra november i fjor. Her står der ordret:

“Negative renter på opsparingen bliver et vilkår for flere og flere bankkunder. Skiftet til negative renter er en betydelig ændring af kundens aftale med banken, fordi kunden nu skal betale renter for sit indestående i stedet for at modtage dem. Derfor er det ikke tilstrækkeligt at indsætte en annonce i dagspressen eller lægge en notits op på hjemmesiden, hvis et pengeinstitut indfører negative renter. Kunderne skal have individuel besked om denne væsentlige ændring i deres økonomiske situation,” fastslår Finanstilsynet.

Det skyldes, at pengeinstituttet ikke direkte har orienteret kunden om, at den indførte negative renter.

Sparekassen oplyste kun om det på sin hjemmeside og i dagspressen.

Men det er ikke tilstrækkeligt, siger ankenævnet. Negative renter er en så grundlæggende ændring af aftaleforholdet, at kunderne hver især skal have individuel besked.

Skal være varslet individuelt

Afgørelsen kan betyde, at andre kunder i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn nu måske også kan få tilbagebetalt negative renter.

Det samme kan ske i andre pengeinstitutter, hvis de ikke har varslet individuelt.

“Nu har ankenævnet i hvert fald anlagt en praksis i den slags sager, lyder det fra Karin Duerlund”, der er juridisk direktør i Spar Nord og har været med til at træffe afgørelsen i Det finansielle ankenævn.

Renten på mandens konti er løbende sat ned fra 2012 til 2019. Den faldt fra 1,75 til 0 procent i perioden.

Negative renter af en halv million

I januar 2020 varslede Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn negative renter fra 1. marts samme år. Det blev fortalt i annoncer og på sparekassens hjemmeside.

Men det var manden ikke opmærksom på. Han opdagede først de negative renter i november, da han så, at der var trukket et stort beløb på hans konto.

Han havde haft næsten en halv million stående, som han betalte negative renter af.

Sparekassen undskylder sig med, at den mener, at Finanstilsynet i første omgang ikke var tydelig omkring, at der skulle ske individuel varsling af negativ rente.

Først i marts i år har sparekassen varslet den utilfredse kunde direkte og individuelt. Der skal gives besked mindst en måned i forvejen.

Derfor kan manden først pålægges negative renter fra 1. maj i år, fastslår ankenævnet.

Sparekasse vil ikke betale

Sparekassekunden skal dog ikke regne med straks at få tilbagebetalt de næsten 1.200 kroner, han har betalt i negativ rente.

Sparekassen vil nemlig i første omgang ikke rette sig efter afgørelsen.

“Vi mener, den er truffet på forkert grundlag. Derfor har vi bedt om at få sagen genoptaget”, siger direktør Sidsel Marie Løvvang fra Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn.

Afgørelsen fra ankenævnet er enstemmig. Pengeinstitutternes to repræsentanter i nævnet mener også, at sparekassen skal betale.

Hvad siger du til afgørelsen?

Hvad siger du til afgørelsen i ankenævnet? Kan du bruge det til noget?

Din mening er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side

Først publiceret: onsdag 9. juni 2021
Artiklen er sidst opdateret fredag 8. oktober 2021 kl. 14:23