Befolkningen vokser og andelen af ældre i befolkningen vokser. Derfor skal der være flere boliger til rådighed, der egner sig til ældre, fremgår det af ny analyse.

Behov for boliger til ældre eksploderer om få år

De næste ti år vokser befolkningen over 65 år med 210.000 personer. Ny analyse viser gigantisk behov for boliger til ældre. Faglige Seniorer efterlyser national strategi for boligforsyningen og foreslår en seniorbolig-tænketank.

Senest opdateret: fredag 8. oktober 2021

Antallet af danskere over 65 år vokser dramatisk med 210.000 personer de næste ti år.

150.000 flere end i dag vil i 2030 være fyldt 80 år.

Samtidig eksploderer behovet for boliger til de ældre

Det viser en analyse fra BL – Danmarks Almene Boliger.

Her fremgår, at der de næste 10 år er behov for op til 173.000 boliger til danskere over 65 år – og især boliger til de mange danskere, der bliver over 80 år.

”Det er en udvikling, der giver fremtidens boligmarked store udfordringer. Og ikke mindst for den almene boligsektor. Med alderen vælger mange at skifte ejerboligen ud og flytte i en mindre bolig i en etagebolig eller et række-/dobbelthus. Flytteårsagerne er flere, men skyldes hos de ældste grupper særligt alderdom, mere tilgængelighed og mindre vedligeholdelse,” lyder det fra BL om analysen.

Størst vækst blandt plejekrævende ældre

Analysen fra BL blev onsdag præsenteret på en konference, som satte fokus på netop den udfordring, det bliver at sikre fremtidens ældre et godt hjem, der svarer til de særlige behov, der følger med.

Se videooptagelse fra konferencen HER

”Næsten hele den samlede befolkningstilvækst ventes at ske i aldersgrupperne over 65 år, og særlig stor er væksten i gruppen over 80 år. Boligbehovet kan derfor reelt blive endnu større,” fastslår BL i analysen.

Årsagen til det øgede behov for boliger er blandt andet, at danskere over 65 år oftere bor færre personer i en bolig sammenlignet med yngre.

Samtidig er det særligt i den ældste aldersgruppe, hvor plejebehovet er størst, at der forventes at blive den største befolkningstilvækst.

Seniorbolig-tænketank

En tænketank for boliger til seniorer.

Det foreslår Faglige Seniorer bliver etableret snarest.

Tænketanken skal have deltagelse af blandt andet ældreorganisationer, kommuner, byggebranchen og boligorganisationerne.

"Vi opfordrer boligminister Kaare Dybvad til at tage initiativet til at få etableret en tænketank, der kan komme med et udspil om hele boligområdet for seniorer. Tænketanken skal have til opgave at vende og dreje hele seniorboligområdet og få drøftet det igennem og over et år eller to og komme med en række konkrete løsningsforslag som resultat", siger Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer.

Han understreger, at en tænketank ikke friholder politikerne fra at handle allerede nu.

"Men det vil betyde, at vi får fastholdt et stærkt politisk fokus på området," siger Palle Smed.

En stor del af boligbehovet findes indenfor den almene boligsektor, hvor BL vurderer, at der i 2030 vil være brug for 45.000 boliger – og i 2040 er tallet 76.000.

Omkring halvdelen af ældre, der er fyldt 80 år, bor i dag til leje, og typisk søger seniorer mod lejeboliger, efterhånden som de bliver ældre.

Renovering i stedet for at bygge nyt

Samtidig ønsker især de allerældste at blive boende i deres eget hjem – og ønsker ikke at flytte, viser analysen fra BL.

“Der skal tænkes i renoveringer af den eksisterende boligmasse, hvis vi om 10 år skal kunne huse 210.000 flere ældre og seniorer. Tilgængelighedsrenoveringer rummer store potentialer og er ofte en billig løsning i for hold til at bygge nyt. Det ser vi gerne, at der bliver sat fokus på,” siger Solveig Råberg Tingey, der er cheføkonom i BL.

Hun understreger, at det samtidig er det vigtigt at sikre at fremtidens boliger også kan betales af seniorer og ældre og byerne bliver tilgængelige for gruppen.

“Byerne skal rumme alle generationer – og herunder også de seniorer og ældre, som gerne vil blive boende eller flytte til noget lidt mindre og betaleligt i nærheden af, hvor de har haft hele deres liv,” siger Solveig Råberg Tingey.

Hent rapporten “Boliger til hele landet”.

Faglige Seniorer: Behov for national strategi

Danmark næststørste ældreorganisation Faglige Seniorer er bekymret for, om politikerne er opmærksomme på det eskalerende behov for boliger hos seniorerne og de allerældste.

”Det er en enorm udfordring, som der desværre ikke er taget hånd om politisk. Der eksisterer ikke et samlet kommunalt overblik over boligbehovet, og mange kommuner har overladt udviklingen til markedet. Der bygges ganske vist meget, men byggeriet retter sig fortrinsvis mod de yngre målgrupper, der har pæne arbejdsindtægter og ikke pensionsgruppen, som har en lavere husstandsindkomst og dermed behov for billigere lejeboliger,” siger direktør i Faglige Seniorer, Palle Smed.

Organisationen efterlyser en national strategi for boligforsyningen til ældre, som bygger på analyser af behovet i hver eneste af landets 98 kommuner.

Faglige Seniorer advarer mod, at ”man bygger sig ud af problemerne”. For nybyggeri løser ikke behovet alene. Det er urealistisk.

Vil helst blive boende

”Det er en kendsgerning, at de fleste ældre faktisk helst vil blive i deres nuværende bolig med netværk, venner og familie tæt omkring sig. Det viser blandt andet en undersøgelse blandt 5.000 medlemmer af Faglige Seniorer,” siger Palle Smed.

Derfor er den anden store opgave at omdanne dele af den eksisterende boligmasse, sådan at boligerne bliver mere ældreegnede.

”Desværre er hovedfokus i debatten på nybyggeri og de mange spændende boligformer med seniorboligfællesskaber og oldekoller. Det synes vi også er interessant, men når vi nu ved, at de fleste ældre faktisk ender med at blive i den bolig, de bor nu, så er vi nødt til at finde ud af, hvordan vi får gjort disse boliger mere ældreegnede, sådan at de ældre kan fungere i deres eget hjem, også den dag de får brug for hjælp,” siger Palle Smed.

Det kan handle om indretning, brug af digitale løsninger og mange andre ting, som for de fleste ældre vil være en betragtelig udskrivning.

Faglige Seniorer foreslår derfor en udvidelse af håndværkerfradraget, sådan at vi også får understøttet udviklingen i de ældres eget hjem.

Først publiceret: onsdag 9. juni 2021
Artiklen er sidst opdateret fredag 8. oktober 2021 kl. 14:24