De næste 10 år er der behov for op til 173.000 boliger til danskere over 65 år – og især boliger til de mange danskere, der bliver over 80 år.

Opfordring til minister: Opret tænketank for boliger til seniorer

Behovet for boliger til ældre vokser. Faglige Seniorer går sammen med Ældre Sagen til minister med opfordring til at oprette tænketank, der skal komme med konkrete udspil om seniorboliger.

Senest opdateret: fredag 8. oktober 2021

Faglige Seniorer opfordrer boligminister Kaare Dybvad til at oprette en tænketank, der skal afdække boligområdet for seniorer.

Opfordringen har opbakning fra Ældre Sagen og BL – Danmarks Almene Boliger efter en konference onsdag om fremtidens behov for boliger til ældre.

”Det er en enorm udfordring, som der desværre ikke er taget hånd om politisk. Vi opfordrer derfor boligminister Kaare Dybvad til at tage initiativet til at få etableret en tænketank, der kan komme med et udspil om hele boligområdet for seniorer,” siger direktør i Faglige Seniorer, Palle Smed.

Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen, er med på ideen med en opfordring til ministeren.

”Der er behov for en kortlægning af de enorme og meget komplekse udfordringer, vi står overfor de kommende år, hvor boliger til ældre også skal tænkes ind i plejebehov og ensomhed,” siger Bjarne Hastrup.

Tænketanken skal have til opgave at vende og dreje hele seniorboligområdet og få drøftet det igennem og over et år eller to og komme med en række konkrete løsningsforslag som resultat, lyder opfordringen.

Behov for 173.000 boliger

På en konference onsdag offentliggjorde BL en analyse af fremtidens boligbehov for ældre.

Her fremgår, at der de næste 10 år er behov for op til 173.000 boliger til danskere over 65 år – og især boliger til de mange danskere, der bliver over 80 år.

”Det er en rigtig god ide med en tænketank, der kan se bredt på området for ældre og tænke boliger, sundhedspolitik, ensomhed og samspillet med øvrige generationer på boligområdet ind. Vi skal have den store pallette i spil,” siger Bent Madsen, adm. direktør i BL – Danmarks Almene Boliger.

Politikere bakker op

Også Heidi Bank, der er boligordfører i Venstre, og Birgitte Vind, der er ældreordfører hos Socialdemokraterne, var på konferencen positiv overfor ideen med en tænketank for boliger til ældre.

Antallet af danskere over 65 år vokser dramatisk med 210.000 personer de næste ti år. 150.000 flere end i dag vil i 2030 være fyldt 80 år.

Årsagen til det øgede behov for boliger er blandt andet, at danskere over 65 år oftere bor færre personer i en bolig sammenlignet med yngre.

Samtidig er det særligt i den ældste aldersgruppe, hvor plejebehovet er størst, at der forventes at blive den største befolkningstilvækst.

Udspillet om en seniorbolig-tænketank afventer en kommentar fra Boligminister Kaare Dybvad.

Hvad mener du?

Er du enig eller uenig i, at der er behov for en seniorbolig-tænketank?

Din mening er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side

Først publiceret: onsdag 9. juni 2021
Artiklen er sidst opdateret fredag 8. oktober 2021 kl. 14:23