Danskernes formue topper ved 60-64 års alderen.

Manden har stadig langt større pensionsformue end konen

I 2020 havde 73.000 mænd mellem 60 og 64 år over 3 millioner kroner i pensionsformue efter skat. Det samme gjaldt kun for 28.000 kvinder i samme aldersgruppe.

Senest opdateret: fredag 8. oktober 2021

Forskellen mellem mænds og kvinders pensionsformuer var større blandt par end hos enlige i Danmark i 2020.

Det er Danmarks Statistik, der har lavet en ny undersøgelse om kønsforskellen i pensionsformue blandt par og enlige i Danmark i 2020.

Af de 60-64-årige mænd i parforhold havde hver fjerde en pensionsformue på over 2 millioner kroner, mens det kun gjaldt 14 procent af kvinderne.

Halvdelen af de 60-64-årige kvinder i parforhold havde under 1 millioner kroner i pensionsformue, hvor kun 39 procent af mændene i parforhold havde så små pensionsformuer.

Enlige har mindre pensionsformue

Generelt set havde enlige 60-64-årige mindre pensionsformuer end personer i parforhold.

For eksempel havde 37 procent af de enlige pensionsformuer på over 1 millioner kroner i 2020, hvor det samme var gældende for hele 56 procent af dem i parforhold.

Desuden var kønsforskellene betydeligt mindre blandt enlige.

Flere mænd har meget store pensionsformuer

Det er oftest mænd, som har de ekstraordinært store pensionsformuer. I 2020 havde 73.000 mænd mellem 60 og 64 år over 3 millioner kroner i pensionsformue efter skat.
Det samme gjaldt kun for 28.000 kvinder i samme aldersgruppe.

De store pensionsformuer er i højere grad med til at trække gennemsnitsformuen op for mændene end kvinderne. I 2020 var den gennemsnitlige pensionsformue 1,4 million kroner for de 60-64-årige mænd og 1,1 millioner kroner for kvinderne.

Kvinders pensionsformue var altså i gennemsnit 20 procent lavere. Betragtes medianen, som påvirkes mindre af de meget høje pensionsformuer reduceres kønsforskellen til 12 procent.

Medianen er det beløb, hvor præcis halvdelen af gruppen har mindre og den anden halvdel har mere.

Jo ældre jo større arbejdsmarkedspension

Jo længere tid man er på arbejdsmarkedet, des mere når man at spare op til pensionen. Det er således helt naturligt, at det er de 60-64 årige, der har de største pensionsformuer med en median på omkring 1 million kroner.

Når man når pensionsalderen, begynder pensionerne at blive udbetalt. Betragtes de 75-79-årige, som stort set kun har deres livrentepensioner tilbage efter, at hovedparten af rate- og kapitalpensioner er udbetalt, så har de en median på 214.000 kroner.

Pensionsformuerne vokser

Den totale formue i arbejdsmarkedspension vokser stødt.

Fra 2015 til 2020 er den gennemsnitlige pensionsformue efter skat steget fra 460.000 kroner til 590.000 kroner, hvilket er en stigning på 30 procent.

Til sammenligning steg forbrugerprisindekset 3 procent fra 2015 til 2020.

Udviklingen af pensionsformuerne er ikke direkte påvirket af COVID-19.

Pensionsformuernes samlede værdi afhænger primært af udviklingen på de finansielle markeder, som har været gunstig de seneste par år.

Kilde: Danmarks Statistik

Først publiceret: onsdag 25. august 2021
Artiklen er sidst opdateret fredag 8. oktober 2021 kl. 13:36