"Seniorerne kan bidrage med langt mere. Potentialet fra seniorerne kan være helt op til 50.000 flere i job enten på fuld tid eller deltid. ," lyder det fra Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer.

Vi har ikke råd til at frasortere dygtige seniorer

Faglige Seniorer tilfreds med aftale, der skal sikre flere lokale senioraftaler og stop for screening af jobansøgere på baggrund af alder.

Senest opdateret: fredag 8. oktober 2021

Det er et skridt på vejen til at sikre flere seniorer på arbejdsmarkedet, lyder det fra Faglige Seniorer til den treparts-aftale, regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået.

Aftalen skal blandt være med til at skaffe hænder til de mange jobs, den økonomiske vækst skaber i de danske virksomheder.

Det betyder blandt andet, at det nu bliver forbudt for arbejdsgivere at spørge ind til jobansøgeres alder.

Samtidig skal der indgås langt flere lokale senioraftaler på virksomhederne, der kan fastholde ældre medarbejdere i jobbet.

”Det er rigtigt godt, at regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter nu forsøger at komme diskriminationen af de ældre på arbejdsmarkedet til livs. Arbejdsgiverne må ikke længere screene ansøgere og sortere de ældre fra, når et job skal besættes. Det vil hjælpe flere af de langtidsledige seniorer til at komme i gang igen”, siger Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer.

”Men det, der især vil hjælpe seniorerne, er aftalen om flere lokale senioraftaler. Vi har virkelig brug for en kulturel holdningsændring ude på de danske arbejdspladser. Og det skal parterne sikre.”

Stort potentiale

Palle Smed påpeger, at seniorerne kan bidrage med langt mere.

Gode råd til kommende seniorer

Rapporten "Gode råd til kommende seniorer" er udarbejdet på baggrund af Faglige Seniorers erfaringsværksted, hvor 12 seniorer fortalte om afskeden med arbejdet, overgangen til seniorlivet og tilværelsen som pensionist eller efterlønner.

Erfaringsværkstedet blev gennemført med støtte fra Velux Fonden og under ledelse af en aktiv gruppe seniorer med Tage Arentoft som projektleder. Rapporten er udarbejdet af Lisbet Theilgaard og Niels Møller og udgivet i efteråret 2020.

Her kan du hente rapporten som pdf

Potentialet fra seniorerne kan være helt op til 50.000 flere i job enten på fuld tid eller deltid. Vi skal især øge beskæftigelsen blandt seniorer lige før og lige efter pensionsalderen. Her halter vi efter, mener Faglige Seniorer.

Dansk økonomi står stærkt oven på coronakrisen. I juli måned lå den samlede lønmodtagerbeskæftigelse over 51.000 personer højere end i februar 2020, hvor store dele af landet lukkede ned første gang. Alt peger på, at Danmark i år får den højeste vækst i 15 år, og at beskæftigelsen vil fortsætte med at stige.

Der mangler hænder

Det er den økonomiske vækst i Danmark, der giver flere virksomheder udfordringer med at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. I nogle brancher er manglen særligt stor, at det kan bremse væksten og fremgangen.

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL er derfor enige om, at manglen på arbejdskraft kræver handling og har derfor indgået en trepartsaftale, der på den korte bane. skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og få flere ind på arbejdsmarkedet.

Med trepartsaftalen sættes der ind på fire centrale områder:

 • Bedre match mellem ledige og virksomheder.
 • Skærpede rådighedsregler for at sikre, at ledige søger og tager de jobs, der er i hele landet.
 • Styrket indsats for at få ledige seniorer tilbage i job.
 • Hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft

Minister: Fokus på seniorer

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger, at han er glad for, at arbejdsmarkedets parter tager ansvar og hjælper med at løse vigtige samfundsopgaver og han er samtidig tilfreds med, at aftalen har fokus på seniorerne.

“Jeg er meget glad for, at vi nu har landet en velbalanceret trepartsaftale, der på den korte bane hjælper med manglen på arbejdskraft. Jeg også rigtig tilfreds med, at aftalen har fokus på ledige seniorer, der er rundt omkring i landet og kun venter på at bidrage til samfundet,” siger Peter Hummelgaard.

“I en situation, hvor der går ledige seniorer rundt, der hellere end gerne vil bidrage, giver det jo grundlæggende ikke mening, at det skal være alder, der fraholder ledige seniorer at komme i beskæftigelse. Seniorer skal fastholdes i job – og ikke diskrimineres. Vi understreger med aftalen, at ledige danskere, herunder seniorer, skal endnu mere med i jobfesten”, lyder det fra beskæftigelsesministeren.

Se “Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft” her (PDF)

Hvad har du oplevet?

Tror du, at aftalen kan være med til at seniorer mod aldersdiskrimination – og fastholde flere i job med senioraftaler? Din mening – og evt. egne oplevelser – er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side.

Det er der aftalt

Aftalen indeholder blandt andet:

 • Styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser
 • De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) kan iværksætte initiativer målrettet brancher, der mangler arbejdskraft
 •  Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender
 • Forsøg med jobrettet indsats for unge og styrket voksenlærlingeordning
 • Midlertidig mulighed for gratis a-kasse-medlemskab til elever og lærlinge med bijob
 • Forbud mod at screene ansøgninger på baggrund af alder
 • Pulje til særlig indsats for seniorer
 • Fokus på lokale løsninger til øget fastholdelse af seniorer på arbejdspladsen
 • Styrket jobrotationsordning

Kilde: FH

 

Først publiceret: onsdag 6. oktober 2021
Artiklen er sidst opdateret fredag 8. oktober 2021 kl. 16:14