Med en ny digital løsning bliver det nu lettere at indgive dine bekymringer, hvis du som pårørende til en ældre borger, der modtager pleje, oplever forhold i plejen eller omsorgen, der gør dig bekymret.

Sådan laver du en bekymringshenvendelse

Du kan sende en bekymringshenvendelse, hvis du er bekymret for den pleje eller omsorg, du eller eller en pårørende får. Se, hvordan du gør.

Senest opdateret: mandag 13. juni 2022

Mere end 41.000 danskere over 65 år bor på plejehjem, og endnu flere modtager hjemmepleje.
Det skal være trygt at være ældre i Danmark. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed udviklet en digital løsning for bekymringshenvendelser, der skal være med til at øge trygheden for borgere, der modtager pleje, og deres pårørende.

Sådan indgiver du en digital bekymringshenvendelse

Styrelsen for Patientsikkerhed har oprettet en ny digital løsning, hvor du kan indgive en bekymring, hvis du ikke er tryg ved den ældrepleje eller omsorg, du eller dine pårørende får i hjemmeplejen eller på plejehjemmet.

Følg historien i nyhedsbrevet

Du kan følge historien i Faglige Seniorers nyhedsbrev, der udkommer hver onsdag morgen. Nyhedsbrevet er gratis.

Tilmeld dig her. Du er samtidig med i konkurrencen om brunch for to.

Når du indsender bekymringshenvendelsen, udfylder du en blanket, hvor du kan beskrive problemet. Du kan vedhæfte eventuel dokumentation for eksempel ekspeditionslister, recepter, journaler, billeder o.l.

Du har mulighed for at sende bekymringshenvendelsen anonymt.

Inden du sender din bekymringshenvendelse, kan du tale med den relevante ledelse eller kommunen.

Du kan indsende en bekymringshenvendelse her

Ældre og pårørende har også fortsat mulighed for at indgive en bekymring på telefon 72 28 66 00.

Hvad sker der, når min bekymringshenvendelse er sendt?

En bekymringshenvendelse kan for eksempel føre til en tilsynssag eller læringsindsatser, som har fokus på at sikre, at plejen fremover har den tilstrækkelige kvalitet.

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler alle bekymringshenvendelser, men du bliver ikke orienteret om forløbet i sagen, og du får ikke oplysninger om, hvordan sagen håndteres.

Vi har lavet en ny digital løsning til indberetning af bekymringer. Den skal gøre det nemmere og hurtigere for de ældre, deres pårørende og medarbejderne at indgive en bekymring til Styrelsen for Patientsikkerhed i de situationer, hvor det er nødvendigt. Styrelsen vurderer alle indberetninger og handler på dem, hvor der er grundlag for det.

Anette Lykke Petri, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed

Sådan klager du over ældreplejen

Du har også mulighed for at klage over ældreplejen. En klage til Styrelsen for Patientklager kan medføre, at du får medhold, og at der rejses en kritik af det, du har klaget over. Du kan også søge erstatning.

Du kan klage eller søge erstatning her

Om kampagnen "Tryg ældrepleje"

Styrelsen for Patientsikkerhed har lanceret kampagnen "Tryg ældrepleje". Kampagnen sætter fokus på, at ældre og deres pårørende skal være trygge ved plejen på plejecentre eller i hjemmeplejen.

Kampagnen er målrettet ældre, der modtager pleje på plejecentre eller i hjemmeplejen, deres pårørende eller medarbejderne.

"Tusindvis af ældre får hver dag omsorg og pleje af de mange dygtige medarbejdere på plejehjem og i eget hjem. Men der er steder, hvor plejen ikke altid er, som den skal være. Det skal være trygt at blive ældre i Danmark, og man skal kunne regne med en ældrepleje af høj kvalitet. Derfor er det vigtigt, at man som ældre, pårørende eller medarbejder reagerer, hvis man oplever, at der er forhold, der ikke er i orden," siger Astrid Krag, social- og ældreminister.

 

Først publiceret: mandag 14. februar 2022
Artiklen er sidst opdateret mandag 13. juni 2022 kl. 15:25

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , , og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.