Med alderen kan det knibe med hørelsen. Et høreapparat fra det offentlige er gratis efter henvisning fra en ørelæge. I

Hvad siger du? Jeg siger, sådan får du gratis høreapparat

Med alderen oplever mange, at det kniber med hørelsen. Er du folkepensionister, kan du søge om tilskud til høreapparat.

Kniber det med hørelsen, så er det måske tid til at få et høreapparat.

Et høreapparat fra det offentlige er gratis efter henvisning fra en ørelæge. I de fleste regioner er transporten til høreundersøgelsen også gratis.

Du kan få nye høreapparater hvert 4. år. Rettelse af indstillinger mv. er gratis på en offentlig høreafdeling.

Reglerne gælder også, hvis du er på førtidspension efter den gamle ordning.

Ventetiden på offentlig undersøgelse

”Det offentlige tilbud er oftest det bedste, men der kan være ventetid på at få et høreapparat fra det offentlig, og det betyder, at der er en del der køber høreapparatet hos en privat forhandler, og det kan være rigtig dyrt. De høreapparater man køber privat, er ikke bedre end dem de offentlige bevilger. Hvis du kan vente, får du et bedre apparat gratis fra samme producent, som du kommer til at betale ekstra for hos et privat hørecenter”, forklarer konsulent hos Faglige Seniorer Carsten Elert.

” Ventetiden på høreapparater hos det offentlige er et problem. Derfor arbejder Faglige Seniorer for, at vi får ventelisterne sat ned”, fortæller Carsten Elert.

Hvis du har mulighed for at tage til en anden landsdel, kan du måske forkorte ventetiden. Du kan nemlig frit vælge det sygehus, som har den korteste ventetid.

Se ventetider på mitsygehusvalg.dk

Høreapparat hos private forhandlere

Du kan også få et høreapparat gennem en godkendt privat forhandler, men du kan kun få tilskud én gang inden for en periode på fire år. Du skal huske at søge om tilskud, før du køber høreapparatet. Det er regionen, som yder tilskuddet.

Tilskuddet er:

  • Høreapparat på 1. øre på op til 4.129 kroner (2019)
  • Høreapparat på 2. øre på op til 2.373 kroner (2019)

”Mange private forhandlere tilbyder, at du kan betale 108 kroner om måneden for at får du større tryghed, men kan du få høreapparatet hos det offentlige, får du samme tryghed gratis der. Husk det, inden du falder for et ”godt tilbud”, påpeger Carsten Elert.

Også gratis batteri

Batterier udleveres gratis af regionen, uanset om du har fået dit høreapparatet fra det offentlige eller hos en privat forhandler med offentligt tilskud.

Artiklen er sidst opdateret tirsdag 22. januar 2019 kl. 14:12