Har du en god ide, men mangler du penge til at føre den ud i livet? Så er det måske dig, der får banko, hvis du søger støtte hos Velux Fonden.

Mangler du penge til en god ide? Se hvad du skal gøre

Tusindvis af kroner ruller ud til seniorer med gode ideer - lige fra et godt foredrag, et smart lydanlæg, et flot udstillingstelt eller ny PC. Se her hvordan du får penge.

Senest opdateret: onsdag 7. april 2021

”Banko”.

Seniorer, der har svært ved at høre, har endelig fået fuld plade i Aabenraa.

Længe har 3F seniorklubben ønsket sig et bedre lydanlæg, når de har foredrag og banko-aften. Men økonomien manglede.

Men en ansøgning til Velux Fonden gjorde en ende på de kvaler.

Og nu er der penge på vej – helt præcis 2.283 kroner – til et nyt højtaler-system.

Så fremover kan alle kan følge med, når tallene bliver råbt op eller når der er en spændende oplægsholder.

Sådan søger du

Før du søger støtte fra Velux Fonden:

 • Lav en kort beskrivelse af projektet og aktiviteten
 • Beskriv hvad I vil opnår med jeres ansøgning
 • Udarbejd evt. et konkret og specificeret budget
 • Husk navn og alder på de pensionerede ældre, der står bag ansøgningen
 • Info om den klub eller organisation, som en evt. bevilling kan udbetales til
 • Oplysning om ansøger tidligere har modtaget en bevilling fra Velux Fonden
 • Fortæl os, om du/I har søgt andre fonde og med hvilket resultat

Faglige Seniorers sekretariat kan hjælpe med at udfærdige ansøgningen.

Hent eventuelt inspiration på listen over bevillinger her

Du skal bruge denne blanket til selve ansøgningen.

Det er blot én af indtil videre 11 projekter og aktiviteter, som har fået økonomisk støtte Velux Fonden.

Kan få op til 70.000 kroner i tilskud

Der er indtil nu givet bevillinger på beløb fra 2.000 kroner helt op til 45.000 kroner.

Det er Faglige Seniorer, der administrer et rammebeløb fra Velux Fonden.

Og her opfordrer direktør Palle Smed endnu flere seniorer til at søge om penge.

”Du kan søge både som enkeltperson eller som repræsentant for en af Faglige Seniorers afdelinger eller sektioner. Betingelsen for at komme i betragtning er, at det er en aktivitet, som aktiverer seniorer,” oplyser Palle Smed.

”Vi er i sekretariatet samtidig behjælpelig med svar på spørgsmål og kan også hjælpe med at ansøgningen udfærdiges korrekt,” lyder det fra Palle Smed.

Der kan gives op til 70.000 kroner i tilskud.

Læs også: Fond støtter seniorklub med stort beløb: Nu bliver smedjen kalket

Telt skal promovere seniorer

En af dem, der har søgt og fået bevilget penge, er Knud Erik Rasmussen fra Faglige Seniorer i Storstrøm.

Han har fået 20.000 kroner til et udstillingstelt, som skal bruges til at promovere Faglige Seniorer og områdets 39 seniorklubber.

”Et telt til vores aktiviteter i forbindelse med for eksempel Seniorfestival og andre arrangementer betyder, at Faglige Seniorer bliver mere synlige i gadebilledet. Det fremstår også mere professionelt end nu, hvor vi uddeler vores materialer, pjecer og så videre fra et campingbord,” siger Knud Erik Rasmussen, der glæder sig over muligheden for at søge penge fra Velux Fonden.

”Det giver mulighed for at tage initiativer, vi før var afskåret fra,” siger han.

Det kan du få støtte til

Har du en god ide eller et projekt, du vil søge støtte til? Du kan søge støtte til:

 1. Kulturelle aktiviteter.
 2. Arbejdende værksteder.
 3. Aktive seniorer i demokratiet.
 4. Indretning og forbedring af senioregnede aktivitetslokaler.
 5. Undervisning i kommunikation, it og sociale medier.

Se flere detaljer om, hvilke aktiviteter, der gives støtte til

6 eksempler på, hvad der er givet støtte til:

 1. El-drejeskiver på keramik-værksted, så ældre med muskel- og ledsmerter ikke skal bruge sparke-drejeskive. 10.000 kroner.
 2. Højtalersystem til støtte for hørehæmmede deltagere. 2.283 kroner.
 3. PC, der skal anvendes til klubaktiviteter. 6.992 kroner.
 4. Udstyr og arkivuddannelse til frivillige på Forsorgsmuseum Hammer Bakker. 34.900 kroner
 5. Temadag for ildsjæle. 27.000 kroner
 6. Honorar til foredragsholder. 7.000 kroner.

Se ansøgningsblanket her

Hvad er Velux Fonden?

Velux Fonden er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål samt projekter vedr. aktive ældre, aldrings- og øjenforskning – med det fælles formål at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.

I 2017 uddelte Velux Fonden 210 millioner kroner.

Velux Fonden støtter aktiviteter for ældre.

”Når arbejdslivet stopper, er der stadig idéer og virkelyst tilbage hos mange seniorer. Velux Fonden opmuntrer og anerkender aktive ældre, der gør en indsats for sig selv og andre. Det er et af fundatsens vigtigste formål, og det lå stifteren, Villum Kann Rasmussen, meget på sinde,” fremgår det blandt andet om fonden.

I mange af bevillingerne fylder den sociale indsats meget. Derfor tilstræber Velux Fonden at støtte aktiviteter, hvor seniorer påtager sig en aktiv rolle, der bringer deres ressourcer i spil og opretholder deres handlekraft. Det er ofte til gavn for sammenhængskraft og bæredygtighed i lokalsamfundet, hedder det videre.

”Vi håber samtidig at bidrage til at forebygge og undgå ensomhed, isolation og psykisk sygdom blandt ældre,” lyder det på Velux Fondens hjemmeside.

Læs mere om Velux Fonden her.

Først publiceret: tirsdag 27. august 2019
Artiklen er sidst opdateret onsdag 7. april 2021 kl. 15:24

Emner: