Over 1.600 seniorer har fået lidt ekstra at forsøde tilværelsen med.

1.672 seniorer har fået over 42.000 kroner skattefrit: Kan du også få?

De første seniorer er blevet belønnet med skattefri seniorpræmie på 42.840 kroner.

Senest opdateret: fredag 8. oktober 2021

De første skattefrie kroner er begyndt at regne ned over seniorer.

Det er til de personer, som er fortsat med at arbejde, selv om de kunne være gået på folkepension.

En ny opgørelse viser, at i alt 1.672 personer har fået udbetalt den såkaldte seniorpræmie i september og oktober. Det er de første personer, der modtager præmier efter ordningen blev indført.

Det er godt, at det er blevet mere attraktivt for seniorer at være i job.

Ole Ibsen, landsformand for Faglige Seniorer

Seniorpræmieordningen giver større økonomisk gevinst til de seniorer, som arbejder efter folkepensionsalderen.

Den skattefrie præmie er på 42.840 kroner for beskæftigelse det første år efter folkepensionsalderen.

Gulerod for at arbejde videre

De ekstra penge skal være en gulerod til dem, der kan arbejde videre og gør det.

Hvor meget kan jeg få i skattefri seniorpræmie?

2021

Skattefri seniorpræmie det første år, efter du når din folkepensionsalder: 43.697 kroner.
Skattefri seniorpræmie det andet år, efter du når din folkepensionsalder: 26.010  kroner.
Der er ingen skattefri præmie som belønning, hvis du arbejder 3 eller flere år, efter du når folkepensionsalderen.

For at få seniorpræmien skal du:

  • Være født efter 1. januar 1954.
  • Arbejde mindst 30 timer om ugen i gennemsnit i det første år, efter du når folkepensionsalderen. (Det svarer til i alt 1.560 betalte arbejdstimer inklusive ferie).

Du får udbetalt din seniorpræmie, efter du har arbejdet et år.

Læs mere om seniorpræmie i Seniorhåndbogen

Ordningen trådte i kraft i juli 2019, men da man skal have været beskæftiget i et helt år for at få udløst præmien, er det først efter juli 2020, at de første præmier er optjent.

Præmien udbetales to måneder efter optjeningsperioden er slut.

De første udbetalinger af seniorpræmier har dermed tidligst kunne ske fra september i år.

Ordning burde gælde alle folkepensionister

I Faglige Seniorer glæder landsformand Ole Ibsen sig over, at seniorer – der har mulighed for det – fortsætter med at arbejde. Også efter folkepensionsalderen.

”Det er godt, at det er blevet mere attraktivt for seniorer at være i job. Men ordningen med præmie burde gælde alle, der har et arbejde og som er folkepensionister – og ikke kun de første år. Det vil være til gavn for den enkelte og for samfundet og være med til at øge udbuddet af arbejdskraft, som mange efterlyser,” siger Ole Ibsen.

Seniorpræmien nedsættes i det andet år, man er i arbejde. Derefter bortfalder præmien.

Arbejder man videre, har man mulighed for at bruge det, der hedder opsat pension. Her kan man udskyde det tidspunkt, man begynder at få udbetalt sin folkepension, mod til gengæld at få mere i pensionsydelse i form af et ventetillæg, når man går på folkepension.

Skal jeg udskyde udbetalingen af min folkepension?

Det er ikke et krav, at du udskyder udbetalingen af din folkepension for at få seniorpræmien. Det kan dog betale sig at udskyde udbetalingen for en del pensionister, da det udløser en belønning i form af en venteprocent. Ordningen kaldes opsat pension.

Se her, om det kan betale dig for dig at udskyde udbetaling af folkepension.

Hvad mener du?

Synes du, at det er i orden, at seniorer, der arbejder de første to år som folkepensionister, får en skattefri præmie? Og burde ordningen gælde alle folkepensionister, der arbejder?

Hvad mener du? Din mening er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side – KLIK HER.

Timekrav for seniorpræmie under corona

På grund af coronakrisen er der lavet en politisk aftale om timekravet for seniorpræmien fra 1. marts til og med 30. juni 2020.

Timekravet for optjening af seniorpræmien på 1.560 timers beskæftigelse over 12 måneder vil blive nedsat svarende til 4 måneder.

Det betyder et nyt midlertidigt timekrav på 1.040 timer årligt for optjening af seniorpræmie for personer, som er i gang med optjening af seniorpræmie.

Friperioden er 1. marts til og med 30. juni 2020.

Du får glæde af aftalen, hvis du er ved at optjene seniorpræmie for det første år efter din folkepensionsalder, hvis du er født 1. halvår af 1954.

Du kan se aftalen her

 

Skattefri præmie: Krav til timeløn

Der er et minimumskrav til timelønnen ved opgørelsen af løntimer til den skattefri seniorpræmie.

Den gennemsnitlige månedlige timeløn skal være på minimum 128,34 kroner (2022).

Det skal fremgå af arbejdsgiverens indsendte oplysninger til e-indkomstregistret for ’at tælle med’ i opgørelsen af timetal, at der er udbetalt en gennemsnitlig timeløn hver måned på mindst 128,34 kroner (2022).

Først publiceret: tirsdag 17. november 2020
Artiklen er sidst opdateret fredag 8. oktober 2021 kl. 16:31