Ægtefæller har forsørgerpligt over for hinanden.

Gift eller samlevende:  Hvad betyder gensidig forsørgerpligt for seniorer?

I Danmark har ægtefæller gensidig forsørgerpligt og pligt til at forsørge hinanden. Se, hvad det betyder for seniorer, som er gift eller samlevende.

Senest opdateret: mandag 23. januar 2023

Vi har spurgt Faglige Seniorers socialrådgiver Carsten Riis om, hvad gensidig forsørgerpligt betyder for seniorer.

”På flere områder har ægtefæller forsørgerpligt over for hinanden i forhold til det offentlige. Det betyder, at Udbetaling Danmark skal se på ægtefællernes samlede indtægt og formue, hvis den ene ægtefælle modtager folkepension, førtidspension, seniorpension eller kontanthjælp,” forklarer socialrådgiver Carsten Riis. ”Gifte og samlevende behandles ens,  selv samlevende ikke har gensidig forsørgerpligt. Hvis partnerens indtægt er over en vis grænse, bliver pension og andre offentlige ydelser sat ned.”

Her er en gennemgang af, hvad reglerne betyder:

Efterløn og fleksjob

Gensidig forsørgerpligt har ingen betydning, hvis man er på efterløn. Din efterløn bliver ikke påvirket af din ægtefælles eller samlevers indtægt.

Det samme gælder for et fleksjob, hvor ydelsen er den samme, uanset om du er alene eller del af et par.

Førtidspension og seniorpension

Hvis din ægtefælle eller samlever ikke er pensionist, fradrages de første 267.012 kroner om året (2023) af dennes indtægt udover arbejdsindtægten, inden der beregnes fradrag af pensionen. Herefter kan I sammenlagt have indkomster på op til 133.700 kroner om året (2023), før det påvirker din pension.

Din førtidspension eller seniorpension bliver sat ned med 30 kroner, for hver 100 kroner jeres samlede indkomst er højere end 133.700 kroner om året (2023).

Det højeste beløb, der kan medregnes i indkomstgrundlaget fra ægtefælle eller pensionist, der ikke er pensionist, er 273.800 kroner om året (2023).

Fra 1. januar 2023 vil ægtefælles arbejdsindtægt ikke længere blive modregnet i førtidspension og seniorpension.

Tidlig Pension

Tidlig Pension er ikke påvirket af ægtefællens indtægt.

Folkepension

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Pensionstillægget kan blive sat ned, hvis den ægtefælle eller samlever har en vis indtægt.

Fra 1. januar 2023 vil ægtefælles arbejdsindtægt ikke længere blive modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg.

Pensionstillæg for pensionistægtepar og samlevende

Når du er gift eller samlevende med en pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.963 kroner om måneden (2023). Det svarer til 47.556 kroner om året (2023).

Pensionstillægget beregnes på baggrund af den samlede indkomst. Ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst og sociale pensioner tæller ikke med.

For at få fuldt pensionstillæg må jeres samlede indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 182.900 kroner om året (2023) for hver af jer. Her ses bort fra arbejdsindtægt på 122.004 kroner om året (2023) pr. person (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % (16 % til hver). Tillæggene bortfalder helt, hvis din indkomst er højere end 480.100 kroner om året (2023).

Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist

Hvis din ægtefælle eller samlevende ikke er pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.963 kroner om måneden (2023). Det svarer til 47.556 kroner om året (2023).

Ved beregning af pensionstillæg indgår en andel af din ægtefælles eller samlevers indtægt. Der ses bort fra din ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, men der er et fradrag på 54 % af hele ægtefællens eller samleverens øvrige indtægter.

Dine egne indtægter ud over folkepensionen indgår fuldt ud i beregningen, bortset fra arbejdsindkomst på 122.004 kroner om året (2023) (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % af beregnet indtægt over 182.900 kroner om året (2023) og bortfalder ved beregnet indtægt på 331.500 kroner om året (2023).

Ægtefælle eller samlever på plejehjem

Flytter din ægtefælle eller samlever på plejehjem, ændres pensionsberegningen. I vil herefter få pension og boligydelse som enlige, hvor ægtefællens økonomi ikke har indflydelse. Også selv om I fortsat er gift.

Spørg socialrådgiveren om gensidig forsørgerpligt

I Faglige Seniorers brevkasse kan du spørge socialrådgiver Carsten Riis om gensidig forsørgerpligt, tilskud, ældrecheck, folkepension og tillæg og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren

Først publiceret: mandag 22. februar 2021
Artiklen er sidst opdateret mandag 23. januar 2023 kl. 11:31

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , , og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.