Det er umiddelbart i orden, at seniorer og andre danskere betaler negative renter for indeståender i banken.

EU: I orden at banker opkræver negative renter

I sidste ende er det domstolene, der skal afklare, om negative renter er efter reglerne, siger kommission.

Senest opdateret: mandag 14. februar 2022

EU-Kommissionen vurderer umiddelbart, at det ikke er i strid med reglerne, at danske banker opkræver negative renter på basale betalingskonti.

Det viser et svar til Finanstilsynet, som har bedt kommissionen vurdere sagen.

EU-Kommissionen understreger, at det i sidste ende er domstolene, der skal afgøre, om det er efter bogen, at bankkunder skal betale negative renter af deres indeståender.

I Danmark har både Forbrugerombudsmanden og erhvervsminister Simon Kollerup (S) sat spørgsmålstegn ved bankernes ret til at opkræve negative renter.

Uenighed om negative renter

Striden handler om de basale bankkonti, som alle forbrugere har ret til at få oprettet, hvor man blandt andet skal kunne hæve kontanter og betale regninger.

Den type konti skal ifølge reglerne enten stilles gratis til rådighed eller mod betaling af et “rimeligt gebyr”. Der er i den sammenhæng uenighed om, hvorvidt negative renter er at betragte som et gebyr.

Forbrugerombudsmanden mener, at reglerne for den type konti ikke gør det muligt at opkræve negative renter.

Finanstilsynet, der fører tilsyn med den danske finanssektor, vurderer derimod, at der ikke er noget til hinder for det i lovgivningen.

Ikke et gebyr

EU-Kommissionen understreger i sin vurdering, at det langtfra er lige ud ad landevejen at komme med en vurdering, hvilket uenigheden mellem Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet viser.

Men kommissionen vurderer umiddelbart, at negative renter ikke kan betegnes som et gebyr.

Forbrugerombudsmanden har varslet, at man vil køre en sag ved domstolene.

Banker: Vi betaler selv

I Danmark begyndte bankerne i 2019 at indføre negative renter over for private bankkunder.

Det koster negativ rente

Regne-eksempel:

Hvis du har 150.000 kroner stående på en konto koster det dig følgende:

Hvis beløbsgrænsen er 100.000 kroner og den negative rente som i de fleste banker er minus 0,6%

Resultat: Du skal betaler 300 kroner i renteudgift om året.

Bankerne har begrundet deres tiltag med, at de også selv betaler penge for at have penge stående i Nationalbanken – altså at de har en udgift forbundet med at have pengene stående, som de sender videre til kunderne.

Jyske Bank var i 2019 den første danske bank, der indførte tiltaget. I dag er det standard i de fleste banker, at man skal betale negative renter, hvis man har mere end 100.000 kroner stående.

Finanstilsynet skriver i en kommentar til vurderingen fra EU-Kommissionen, at man må afvente en eventuel afgørelse ved en domstol.

“Med svaret er der ikke taget stilling til, om de enkelte banker ifølge deres aftalegrundlag har mulighed for at opkræve negative renter. Her må vi afvente en eventuel afgørelse fra domstolene i den sag, som Forbrugerombudsmanden har til hensigt at anlægge,” skriver Finanstilsynet.

Hvad mener du?

Hvad er din holdning til, at EU-Kommissionen siger, at det umiddelbart er OK at bankerne opkræver negative renter?

Din mening er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side.

Først publiceret: mandag 17. januar 2022
Artiklen er sidst opdateret mandag 14. februar 2022 kl. 15:50

Se, hvad vi ellers skriver om:

og