Ulighededen øges i pensionisttilværelsen. Er du kvinde og bor på landet, er du blandt dem, der har de mindste pensionsformuer.

Pensionsmillioner øger ulighed mellem ældre

Kæmpe ulighed blandt ældre: Borgere over 65 år i Gentofte har opsparet tre gange så meget til deres seniorliv som jævnaldrende på Læsø. Se om du bor blandt pensionsmillionærer.

Senest opdateret: mandag 13. juni 2022

De +65-årige i Gentofte Kommune har i gennemsnit opsparet en ikke-beskattet pensionsformue på næsten 2,4 millioner.

Det er omtrentlig tre gange så meget som på Læsø, hvor den gennemsnitlige pensionsionsformue ligger på lidt over 800.000 kr. for +65-årige.

Det viser en ny opgørelse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Det kan ramme kommunerne

Pensionsformuens størrelse har ikke bare betydning for den enkelte ældre. Det kan også få stor betydning for kommunerne fremover, påpeger professor Kurt Houlberg.

”I de kommende år kommer pensionsudbetalingerne til at fylde mere og mere i ældres indkomst og dermed skattebetaling. Derfor vil kommuner med mange pensionsfattige ældre blive økonomisk udfordret. De får færre skatteindtægter til at finansiere for eksempel ældrepleje end pensionsrige kommuner,” siger Kurt Houlberg.

Han tilføjer, at der også er tendenser, som går i den anden retning. Kommuner med mange pensionsrige ældre vil få en nedgang i skattebetalingen, når seniorer forlader et måske højtlønnet job for at gå på en trods alt mindre pensionsydelse.

Tallene afslører generelt store forskelle på land og by. De voldsomme pensionsformuer findes især hos seniorer nord og vest for København.

De mindre formuer indehaves navnlig af ældre i landets yderkanter.

Forskellene på pensionsformuerne er større end forskellene på indtægterne. Borgere i Gentofte har eksempelvis i gennemsnit en indkomst, der ”kun” er lidt mere end dobbelt så høj som på Læsø. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

”Dermed kan pensionsformuerne være med at gøre uligheden endnu større i pensionisttilværelsen end blandt erhvervsaktive. Pensionsopsparingen har væsentlig betydning for livsvilkår og forbrugsmuligheder,” siger professor Kurt Houlberg fra VIVE.

Forskelle på friværdier

Tallene omfatter kun formue i pensionsordninger. På mange af stederne med stor pensionsopsparing har borgerne også høje friværdier i boliger.

I Gentofte er den på over 6,5 millioner og på Læsø på knap 600.000 kr. Det viser tal fra Realkredit Danmark. Friværdier kan belånes og dermed øge forbrugsmulighederne.

Få gratis nyhedsbrev om politik

Få nyheder om seniorpolitik direkte i din mailboks, når nyheden sker.

Tilmeld dig Faglige Seniorers nyhedsbrev om seniorpolitik.

Det er gratis.

Kurt Houlberg siger, at det også kan være vigtigt at se på, hvor længe folk lever, og hvor mange år pensionsformuen derfor skal strække over.

Gentofte er den danske kommune med næstlængst middellevetid – op mod 84 år.

Danmarks Statistik opgør ikke levetid for Læsø, fordi der bor forholdsvis få personer. Men for eksempel på Lolland, hvor pensionsformuerne også er forholdsvis små, er middellevetiden under 79 år.

”Men der vil stadig være store forskelle i de årlige pensionsudbetalinger mellem land og by, også når der tages hensyn til, hvor længe folk lever,” siger Kurt Houlberg.

Kommission vil dæmpe forskelle

En pensionskommission har i foråret givet forslag til ændringer i det danske pensionssystem. En af ideerne kan ifølge Kurt Houlberg være med til at dæmpe forskelle i pensionsformuer.

Det er et forslag om, at personer med ingen eller begrænsede pensionsindbetalinger skal pålægges et ekstra ATP-bidrag på 3,3 % af indkomsten.

Men Kurt Houlberg siger, at der også er forslag, som går den modsatte vej i forhold til pensionisters indkomster. Kommissionen vil udfase varmetillæg, fjerne mediecheck og justere boligydelse.

”Det er svært at vurdere de samlede virkninger af forslagene, og vi ved ikke, hvor mange af ideerne, som politikerne vælger at gennemføre,” siger Kurt Houlberg.

Se hele notatet fra VIVE

Aldersopsparing undtaget

De allerfleste indbetalinger til pension giver et skattefradrag, og til gengæld trækkes der senere skat af udbetalingerne fra ordningerne. Det er alle de dermed ikke-beskattede pensionsformuer, som indgår i den aktuelle analyse.

Men der findes også ordninger, som ikke giver skattefradrag, og hvor de senere udbetalinger foregår skattefrit. Det gælder især aldersopsparing. Formuerne i de ordninger indgår ikke i undersøgelsen. Men de udgør også en begrænset del af den samlede pensionsformue.

Forskerne har ikke medtaget de beskattede pensionsformuer, fordi hovedsigtet med analysen var at se på kommunernes indtægter fra pensionsordninger, når folk begynder at få dem udbetalt.

Her har de mest – og mindst

De fem kommuner med højeste pensionsformuer for 65+-årige

 • Gentofte         2.374.000 kr.
 • Rudersdal      2.249.000 kr.
 • Hørsholm      2.139.000 kr.
 • Lyngby-Taarbæk   1.929.000 kr.
 • Furesø           1.926.000 kr.

De fem kommuner med laveste pensionsformuer for 65+-årige

 • Læsø              815.000 kr.
 • Langeland    840.000 kr.
 • Ærø               849.000 kr.
 • Morsø           889.000 kr.
 • Lolland         924.000 kr.

Tallene er gennemsnitlig ikke-beskattet pensionsformue pr. 65+-årige i 2020. Kilde: VIVE

Så stor er pensionsformuerne, der hvor du bor

Kilde: VIVE

Hvad mener du?

Er det OK, at pensionsformuer gør uligheden mellem seniorer større, end den er mellem erhvervsaktive?

Kom med din mening og deltag i debatten på Faglige Seniorers Facebook-side.

Først publiceret: tirsdag 7. juni 2022
Artiklen er sidst opdateret mandag 13. juni 2022 kl. 15:45

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , og
 • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

 • Hidden
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.