Du kan for eksempel bruge omsorgsorlov til at hjælpe en forælder til undersøgelse for alvorlig sygdom eller udredning for demens.

Nu kan pårørende få fri til at hjælpe syge ældre

Nye regler giver lønmodtagere ret til ulønnet omsorgsorlov i op til fem dage om året til for eksempel at hjælpe en syg forælder.

Senest opdateret: torsdag 18. august 2022

Pårørende kan nu tage op til fem dages omsorgsorlov til for eksempel at hjælpe ældre forældre til undersøgelse ved alvorlig sygdom eller konsultation ved dememsudredning.

Den nye rettighed gælder i første ombæring for 2 omsorgsdage i 2022 og fra 1. januar og fremefter for 5 dage om året.

God ordning - der kan forbedres

Danmarks næststørste ældreorganisation Faglige Seniorer er tilfreds med den nye mulighed for omsorgsorlov. Men ser gerne, at pårørende også dækkes økonomisk ind, når de tager omsorgsdage, der - som ordningen er skruet sammen - er uden løn.

"Det kan betyde, at nogle bliver nødt til at fravælge omsorgsdage af økonomiske grunde. Det rammer i sidste ende den ældre, og det er en ulighed, vi ikke bryder os om," siger næstformand i Faglige Seniorer, Mette Kindberg.

Hun ser gerne at ordningen forbedres, så der udbetales sygedagpenge til de lønmodtagere, der tager omsorgsdage.

Reglerne trådte i kraft 2. august i år.

Der er tale om ret til omsorgsorlov, men omsorgsdagene er ulønnede.

Hvem har ret til omsorgsorlov?

Alle offentligt og privatansatte lønmodtagere har ret til omsorgsorlov. Retten gælder ikke selvstændige.

Hvordan holdes omsorsorlov?

De 5 omsorgsdage kan holde enkeltvis eller samlet. Omsorgsdage kan ikke overflyttes til næste kalenderår.

Hvornår kan der holdes omsorgsorlov?

Der kan holdes omsorgsorlov for at yde personlig omsorg eller støtte til en forældre, ægtefælle eller partner – eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren.

Personen skal have behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Skal jeg have tilladelset til at holde omsorgsorlov?

Arbejdsgiveren kan kræve, at lønmodtageren lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Det kan for eksempel være en indkaldelse til behandling eller undersøgelse.

Lønmodtageren skal selv fremskaffe dokumentation og betale eventuelle udgifter herved.

Tilbage på jobbet efter omsorgsorlov

Lønmodtageren har ret til at vende tilbage til sit job eller tilsvarende arbejde efter omsorgsorlov.

Det er også en ret at bede om ændrede arbejdstider i en periode i forbindelse med den personlige støtte eller omsorg. Det er dog et krav, at lønmodtageren har seks måneders anciennitet.

Arbejdsgiveren må ikke opsige lønmodtageren, der beder om omsorgsorlov, eller fordi der er fravær i forbindelse med omsorgsorlov.

Læs loven HER

Hvad er plejeorlov?

Omsorgsorlov må ikke forveksles med plejeorlov, der er orlov til at passe en alvorligt syg eller døende pårørende eller nær ven. Læs om plejeorlov HER.

Kilder: Beskæftigelsesministeriet og FOA.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om omsorgsorlov, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

Først publiceret: fredag 12. august 2022
Artiklen er sidst opdateret torsdag 18. august 2022 kl. 09:08

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og