Den gode bestyrelse

Kurset er for bestyrelsen og de nye bestyrelsesmedlemmer.

Du lærer på kurset dine rettigheder og pligter som bestyrelsesmedlem. Vedtægter og forretningsorden viser, hvordan forening ledes og demokratiet virker. Generalforsamlingen er vigtig i foreningen og her, hvor medlemmerne kan få indflydelse.

Kurset arbejder med gode idéer om afvikling, og hvordan involverer deltagerne i mødet. Kurset arbejder også med bestyrelsens arbejde og arbejdsfordeling, så alle bliver involveret og hørt.
Hvad ansvar er der om foreningens økonomi at sidde i bestyrelsen.

Vi arbejder med værktøjer til bestyrelsesarbejdes, som udformning af handlingsplaner, mødeformer m.m.

Rammeprogram

10.00 – 10.15 Velkomst, præsentation og gennemgang
af program.
10.15 – 12.00 Rettigheder og pligter som bestyrelsesmedlem.
10.15 – 12.00 Foreningens vedtægter og forretningsorden.
12.00 – 12.45 Frokost
12.45 – 13.30 Generalforsamlingen – før, under og efter.
13.30 – 15.00 Bestyrelsens arbejde, arbejdsfordeling, mødeformer
og handlingsplaner.
15.00 – 16.00 Foreningens økonomi.
Bestyrelsens videre arbejde.
Evaluering af kursus.

Underviser

Faglige Seniorer

Støtte til kursusafgiften

Når du har planlagt kurset i samarbejde med AOF, kan du søge støtte her: