Styr på det kommunale budget

Kursets målgruppe er Ældre- og Seniorrådsmedlemmer, aktive bestyrelsesmedlemmer i faglige Seniorer i lokalforeninger, kommunegrupper og sektioner.

Kurset omhandler

Det er en stor opgave at overskue et kommunalt budget. Kurset omhandler, hvordan du skal læse budgettet og finde de punkter, der vedrører den ældrepolitiske dagsorden. Vil kommunen spare på ældreplejen eller hjemmehjælpen m.m. De enkelte kommuner har forskellige måder at lave budgetter på, men der fokuseres på, hvor i budgetterne man kan kunne finde oplysningerne på ældreområdet.

Kurset omhandler også, hvordan Faglige Seniorer kan sætte en dagsorden i lokalområdet, hvis kommunen vil spare på ældreområdet, samt hvor findes statistiske oplysninger, der kan underbygge argumentationen.

Du er velkommen til at medbringe budgettet fra din kommune.

Rammeprogram:

10.00 – 10.15 Velkomst, præsentation og gennemgang og program.
10.15 – 12.00 Hvordan ser en budgetproces ud i en kommune?

Hvordan og hvornår kan man få indflydelse på kommunens budget?

Hvordan er et kommunalt budget opbygget, og hvordan skal man læse et budget?

12.00 – 12.45 Frokost
12.45 – 15.00 Kurset arbejder med eksempler på kommunale budgetter.

Hvordan finder man de fokuspunkter, der vil vise, om der foregår besparelser på ældreområdet? Tager kommunen højde for demografien, dvs. at der bliver flere ældre og dermed højere udgifter? Brug af effektivisering i forbindelse med mængdeudviklingen af ældre.

Hvordan finder jeg oplysninger omkring befolkningsudviklingen, ældreboliger og plejeboliger m.m. i min kommune?

15.00 – 15.45 Hvordan sætter vi fokus på det kommunale budget og ældrepolitikken i dit lokalområde?
15.45 – 16.00 Evaluering af kursus.

Underviser

Faglig Senior / Jan Petersen, tidl. borgmester i Norddjurs kommune.

Kursus udbydes både som lokalt og centralt kursus.

Støtte til kursusafgiften

Når du har planlagt kurset i samarbejde med AOF, kan du søge støtte her: