Frivillige i lokalafdeling eller kommunegruppe

Hvordan får vi flere frivillige og organiserer vi de frivilliges indsats i vores arbejde?

Det er et grundkursus i, hvordan vi sikrer aktive og engagerede frivillige og fastholder drivkraften i de frivillige?

Hvordan organiserer vi opgaverne og lave en handlingsplan så vi kommer i mål med arbejdet?

På kurset lærer i at planlægge en aktivitet og plan som kan benyttes til andre aktiviteter og sammenhænge.

Kurset afvikles og tilpasses til netop jer, i den enkelte forening eller kommunegruppe. Det er f.eks. jeres ønsker til aktiviteter eller påvirkning af politikken i kommunen.

Rammeprogram:

10.00 – 10.15 Velkomst, præsentation og program.
10.15 – 12.00 Hvordan definerer vi frivillige?
Hvordan arbejder vi med frivillige i vores område?
Hvordan engagerer vi dem?
Hvordan leder man frivillige?
Der udarbejdes en plan for arbejdet med frivillige.
12.00 – 12.45 Frokost
12.45 – 13.45 Frivillige skal motiveres, hvis de skal fastholdes.
Der arbejdes med måder det kan foregå på.
Hvordan samler vi op efter aktiviteterne?
13.45 – 15.30 Planlægning af en eller flere aktiviteter, hvor
vi skal bruge frivillige for at det lykkes.
Der laves en ansvarsfordeling på aktiviteten.
Der samles op på erfaringer noget efter aktiviteten er afholdt.
15.30 – 16.00 Tidsplan for opsamling aftales.
Evaluering af kursus.

Undervisere:

AOF

Støtte til kursusafgiften

Når du har planlagt kurset i samarbejde med AOF, kan du søge støtte her: