Personlig gennemslagskraft

For dig som formand, bestyrelsesmedlem eller ældrerådsmedlem.

Det er personlig kommunikation, der skaber forandringer, motivation og udvikling.

Der arbejdes med den enkeltes personlige kommunikation og gennemslagskraft.  Der gives værktøjer, der kan bruges i kommunikationen.

Det er kommunikationspsykologi, retorik og fortællinger.

Hvordan formidler man til den rigtige målgruppe – mundtlig og skriftlig.

Rammeprogram

10.00 – 10.15 Velkomst, præsentation og gennemgang og program.
10.15 – 12.00 Den personlige kommunikation – brug af retoriske redskaber og indhold der fanger og motiverer modtageren.
12.00 – 12.45 Frokost
12.45 – 14.15 Brug af fortællinger og hvordan trænger du igennem med din stemme?
14.15 – 15.30 Skriv tekster der fanger! Hvordan bliver teksten levende og bruger sprogbilleder i dit skriftlige materiale?
15.30 – 16.00 Opsamling. Evaluering af kursus.

Undervisere

AOF

Støtte til kursusafgiften

Når du har planlagt kurset i samarbejde med AOF, kan du søge støtte her: