Foretager du dig ikke noget, får du automatisk udbetalt din ATP pension den sidste bankdag i den måned, du når din folkepensionsalder.

Alt om ATP Livslang Pension

Du betaler til ATP hele dit arbejdsliv, men hvor meget får du egentlig i ATP? Og kan det betale sig at vente med at få ATP udbetalt? Få svaret her.

Senest opdateret: fredag 20. januar 2023

ATP Livslang Pension kommer automatisk til udbetaling, når du når pensionsalderen. Hvor meget du får, afhænger af hvor meget du har indbetalt.

Den højeste ATP Livslang Pension er 27.300 kroner om året (2023), hvis du starter udbetaling, når du er 67 år. Det vil sige cirka 2.275 kroner om måneden (2023) resten af dit liv.

Der kan være flere årsager til, at du ikke får den højeste ATP-sats:

 • Du startede ikke indbetaling, da du var 18 år.
 • Du har arbejdet på deltid.
 • Du var i lære før september 1977, hvor man ikke betalte ATP-bidrag.
 • Du var offentlig ansat i perioder siden 1987, hvor man i nogle overenskomster ikke skulle indbetale det højeste ATP-bidrag.
 • Du har været selvstændig, da det er frivilligt for selvstændige at betale ATP-bidrag.
 • Du har været ansat i udlandet, hvor man som hovedregel ikke betaler ATP-bidrag.

Du kan se din opsparing på din personlige pensionsoversigt på www.borger.dk

Hvordan kan jeg udskyde udbetaling af ATP Livslang Pension?

Du kan vælge at udskyde udbetaling af ATP Livslang Pension, dog højst 10 år fra din folkepensionsalder.

Du kan for eksempel vælge at udskyde udbetaling, til du er færdig med at få en ratepension udbetalt.

Du forhøjer din pension for hver måned, du udskyder den. Ønsker du at udskyde udbetalingen, skal du give ATP besked, inden du har fået udbetalt 5 måneders ATP Livslang Pension.

Foretager du dig ikke noget, får du automatisk udbetalt din ATP Livslang Pension den sidste bankdag i den måned, du når din folkepensionsalder.

Hvis du udskyder udbetaling af din ATP Livslang Pension, bliver den forhøjet ud fra en procentsats. Satsen opdateres hvert år ud fra den forventede gennemsnitslevealder og markedsrenten.

I oversigten nedenfor kan du se, hvor meget din ATP Livslang Pension stiger, når du udskyder betalingen. Bemærk, at prognosen ikke er en garanti for pensionens størrelse, når du får den udbetalt.

I 2023 er procentsatserne:

 •  1 år: 4 %
 •  2 år: 9 %
 •  3 år: 14 %
 •  4 år: 22 %
 •  5 år: 31 %
 •  6 år: 42 %
 •  7 år: 54 %
 •   8 år: 68 %
 •  9 år: 83 %
 •  10 år: 102 %

Er du for eksempel 67 år og har ret til ATP Livslang Pension på 18.000 kroner om året, vil du få 1.500 kroner om måneden. Udskyder du din pension, til du fylder 72 år, kan du regne med at få cirka 2.000 kroner om måneden. Vælger du at udskyde din pension, til du fylder 77 år, forventer vi, at din pension vil stige til cirka 3.000 kroner om måneden. Alle beløb er i nutidskroner, dvs. hvad pengene er værd i dag.

Udskyd udbetalingen af ATP Livslang pension på www.borger.dk.

Jeg er pensionist og i arbejde. Skal jeg betale til ATP Livslang Pension?

Du skal betale til ATP Livslang Pension, så længe du arbejder, uanset hvor gammel du er.

Det gælder også, selvom du er begyndt at få udbetalt din ATP Livslang Pension. Beløbet bliver løbende reguleret i takt med, at du og din arbejdsgiver indbetaler. Det betyder, at den pension, du får udbetalt, bliver større, når du arbejder, efter du er nået pensionsalderen.

Skal jeg betale skat af ATP Livslang Pension?

Ja, ATP Livslang Pension er skattepligtig indkomst, og skatten trækkes automatisk.

Hvad sker der med min ATP, når jeg dør?

ATPs regler for udbetaling af engangsbeløb til en efterlevende ægtefælle/samlever og børn er forskellige, afhængig af om afdøde havde indbetalt bidrag før/efter 2002:

Har afdøde betalt mindst 2 års fulde årsbidrag efter 1. januar 2002, udbetales et engangsbeløb til:

 • en ægtefælle/samlever på 75.000 kroner (2023) før afgift. Efter en statsafgift på 40 procent er udbetalingen på 45.000 kr. Engangsbeløbet til en ægtefælle/samlever nedtrappes jævnt over 5 år fra afdødes folkepensionsalder, så der ikke udbetales noget, hvis afdøde dør mere end 5 år efter sin folkepensionsalder. Samlevende par skal have haft fælles folkeregisteradresse de seneste 2 år forud for dødsfaldet.
 • hvert af afdødes børn under 21 år. Beløbet er 50.000 kroner (2023) før afgift. Efter en statsafgift på 40 procent er udbetalingen på 30.000 kroner. Beløbet udbetales uanset afdødes alder på dødstidspunktet.

Har afdøde betalt bidrag før 2002, udbetales:

 • et individuelt beregnet engangsbeløb til en ægtefælle, uanset afdøde ægtefælles alder på dødstidspunktet. Der betales afgift til staten på 40 % af beløbet. Der sker ingen udbetaling til en samlever efter disse regler.
 • et individuelt beregnet engangsbeløb til afdødes børn under 18 år. Der betales afgift til staten på 40 % af beløbet.

Er der ret til udbetaling til en ægtefælle eller barn ud fra bidrag både før og efter 2002, sker der kun udbetaling af det største beløb.

Børn mellem 18 og 21 år vil kun være berettiget til et engangsbeløb på baggrund af bidrag til ATP efter 2002.

Se regler, satser, beskatning for udbetaling ved dødsfald og kritisk sygdom her.

Hvordan får jeg min ATP?

Hvis du bor i Danmark, får du automatisk et brev om din ATP Livslang Pension, cirka tre måneder før du når folkepensionsalderen. I brevet kan du se, hvordan din ATP Livslang Pension bliver udbetalt, hvornår den første gang bliver udbetalt til dig, og hvor meget du får udbetalt. Pensionen indbetales på din NemKonto.

Hvis du bor i udlandet, skal du selv anmode om udbetaling af din ATP. Læs mere på borger.dk.

Løbende udbetaling eller engangsudbetaling?

Du får enten pengene udbetalt som et engangsbeløb eller en månedlig udbetaling. Det er størrelsen af din ATP Livslang Pension, som afgør, hvordan du får ATP Livslang Pension udbetalt:

 • Er din ATP Livslang Pension på mere end 3.200 kroner (2023) om året før skat, vil du få udbetalt din pension månedligt, så længe du lever.
 • Er din ATP Livslang Pension på eller mindre end 3.200 kroner (2023) om året før skat, bliver den udbetalt som et engangsbeløb.

ATPs bestyrelse kan ændre grænsen på 3.200 kroner (2023) fremadrettet. Din udbetaling kan ændre sig fra et engangsbeløb til månedlig udbetaling, hvis du indbetaler flere ATP-bidrag eller udskyder og dermed forhøjer din pension.

Fakta om ATP

ATP Livslang Pension er en lovpligtig pensionsordning for de fleste danskere. Ordningen giver en ekstra pension oven i din folkepension.

ATP-bidrag bliver betalt af din arbejdsgiver, kommune eller a-kasse.

Bidraget for en fuldtidsansat er 284,00 kroner om måneden (2023), hvor du betaler 94,65 kroner om måneden (2023), og din arbejdsplads betaler 189,35 kroner om måneden (2023).

Førtidspensionister, som har fået tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, er obligatorisk omfattet af ATP Livslang Pension. Du betaler 1/3, og staten betaler 2/3.

Først publiceret: onsdag 15. august 2018
Artiklen er sidst opdateret fredag 20. januar 2023 kl. 13:29

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , , og
 • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

 • Hidden
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.