Hvis Udbetaling Danmark ikke har dokumentation for alle perioder, du har arbejdet, kan du få brug for selv at finde skriftlig dokumentation.

Hvor finder jeg dokumentation, hvis jeg vil på Tidlig Pension (Arne Pension)?

Du kan blandt andet finde dokumentation for dit arbejde hos Skat, Rigsarkivet og i dine egne gemmer, hvis du overvejer at gå på Tidlig Pension.

Senest opdateret: mandag 7. marts 2022

For at få Tidlig Pension skal du søge på borger.dk, hvor Udbetaling Danmark behandler din ansøgning om ret til Tidlig Pension.

Du kan søge her

Der er krav om tilknytning til arbejdsmarkedet, som skal være opfyldt, for at du kan få Tidlig Pension.

Når du har udfyldt ansøgningen på borger.dk, henter Udbetaling Danmark oplysninger om din beskæftigelse, dine børns fødselsdato og om du har fået udbetalt en række offentlige ydelser for perioden fra, du fyldte 16 år, og indtil du er 6 eller 7 år fra din folkepensionsalder.

I faktaboksen længere nede på siden kan du se, hvilke kilder Udbetaling Danmark henter oplysninger fra.

Mangler der dokumentation for anciennitetskravene?

Når Udbetaling Danmark har behandlet din ansøgning på baggrund af de oplysninger, som de selv har indhentet,, får du en anciennitetsoversigt, hvor du kan se, om du opfylder anciennitetskravene.

Gør du ikke det, må du på jagt efter dokumentation, hvis du mener, at Udbetaling Danmark mangler nogle perioder, hvor du har været på arbejdsmarkedet.

Gå Udbetaling Danmarks liste igennem og se, om der mangler oplysninger om:

 • Arbejde som lønmodtager (fx lønsedler og ansættelseskontrakter)
 • Arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen
 • Selvstændig virksomhed
 • Fødsel/adoption
 • Udbetaling af visse offentlige ydelser

Når du har indsendt ny dokumentation, vil Udbetaling Danmark behandle din ansøgning igen.

Dokumentationen kan sendes her på borger.dk

Læs mere om krav til dokumentation

Informationer fra SKAT

På skat.dk under fanen Skatteoplysninger, finder du dine skatteoplysninger fra 2003 til i dag.

De kan være med at dokumentere yderligere anciennitet for din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Log ind på skat.dk og se dine oplysninger

Informationer fra Rigsarkivet

Rigsarkivet kan hjælpe med at finde informationer, men ventetiden hos Rigsarkivet er lang, fordi de har fået mange bestillinger af oplysninger.

Rigsarkivet har oplysninger om: 

 • Rigsarkivet kan hjælpe dig med at finde oplysninger om:
 • Lønmodtager uden ATP-bidrag (1970-2017)
 • Lærling, elev eller under uddannelse med løn   (1971-1978)
 • Arbejdet som 16- eller 17-årig (1971-1978)
 • Selvstændigt erhvervsdrivende (1971-1973)
 • Medarbejdende ægtefælle (1971-1973)
 • Aftjent værnepligt (1969-2005)
 • Civil militærnægter (1969-2005)

 

 • Arbejdsløshedsdagpenge (1976-1979)
 • Sygedagpenge (1983-1992)
 • Barselsdagpenge (1983-1992)
 • Dagpenge, imens du passede dit alvorligt syge barn (1990-1998)
 • Feriedagpenge (1981-1984)
 • Ydelse for tabt arbejdsfortjeneste (1980-2002)

Læs mere på Rigsarkivets hjemmeside her

Kopi af svendebreve

Snedkernes Uddannelser

Bestil kopi af svendebrev på hjemmesiden her

Bygningssnedker, møbelpolstrer, maskinsnedker, gardindekoratør, møbelsnedker, autosadelmager, orgelbygger og ortopædist.

El- og vvs-branchens uddannelsessekretariat 

Bestil kopi af svendebrev på hjemmesiden her

Elektriker og VVS.

Uddannelsessekretariatet

Bestil kopi af svendebrev på hjemmesiden her

Kok, smørrebrødsjomfru, gastronom, tjener eller receptionist.

Industriens Uddannelser

Bestil kopi af svendebrev på hjemmesiden her

Informationer fra dine egne gemmer

Hvis Udbetaling Danmark ikke har dokumentation for alle perioder, kan du få brug for selv at finde skriftlig dokumentation.

Gå på jagt i gamle ringbind og andre steder, hvor du gemmer gamle lønsedler og ansættelseskontrakter.

Her henter Udbetaling Danmark information i forbindelse med Tidlig Pension

ATP Livslang Pension

Indbetaling af ATP-bidrag fra:

 • Lønmodtagerbeskæftigelse
 • Fleksløntilskud
 • Feriegodtgørelse
 • Fleksjob
 • Løn under værnepligtsuddannelse
 • Syge- og barselsdagpenge
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Uddannelsesgodtgørelse

Danmarks Statistik

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Feriedagpenge
 • Indskrevet på ordinær uddannelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

 • Syge- og barselsdagpenge
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Feriedagpenge
 • Ledighedsydelse
 • Kontantydelse
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Særlig uddannelsesydelse
 • Pasning af alvorligt sygt barn
 • Aktiveringsydelse
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat erhvervsevne (fleksløntilskud til selvstændige)
 • Uddannelsesydelse
 • Praktikydelse

Folkeregisteret

 • Fødsel
 • Adoption

Skattestyrelsen 

 • Overskud af virksomhed

Ret til Tidlig Pension

Det er muligt at få ret til Tidlig Pension (Arne-pension) i enten et, to eller tre år før sin folkepensionsalder.

Ancienniteten bliver opgjort ved 61 år. Har du som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, kan du få ret til Tidlig Pension i tre år.

Har du i stedet været 43 eller 42 år på arbejdsmarkedet, kan du få ret til Tidlig Pension i to eller et år før folkepensionen.

Læs mere om ret til Tidlig Pension her

Hvor kan jeg få mere information om Tidlig Pension (Arne pension)?

Kontakt Udbetaling Danmark Tidlig Pension på telefon 70 12 80 94.

Ugedag  Åbningstider
Mandag – Onsdag 8 – 16
Torsdag 8 – 17
Fredag 8 – 15

 

Først publiceret: tirsdag 31. august 2021
Artiklen er sidst opdateret mandag 7. marts 2022 kl. 14:23