Får du fleksydelse, har du ikke ret til corinaarbejde uden modregning i din ydelse.

Folk på fleksydelse får nej til fradragsfrit corona-arbejde

Pensionister og efterlønsmodtagere kan vaccinere, uden at der trækkes i deres ydelser, men Beskæftigelsesministeriet afviser, at folk på fleksydelse skal have den samme mulighed.

Senest opdateret: mandag 14. februar 2022

En sygeplejerske i Nørresundby føler sig uretfærdigt behandlet. Hun hjælper med at vaccinere danskere mod corona. Men det betyder, at hendes fleksydelse bliver nedsat. Havde hun været pensionist eller efterlønsmodtager, var hun ikke blevet modregnet i sine ydelser for indtægten fra jobbet som vaccinatør.

– Kan det være rigtigt?, spørger hun.

Hun synes, at hun yder en hjælp til samfundet og kampen mod corona. Men beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har ingen planer om, at modtagere af fleksydelse skal fritages for modregning, hvis de udfører corona-arbejde

”Der er også andre ydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af ordningen. Det gælder for eksempel for personer i kontanthjælpssystemet og personer, der modtager ressourceforløbsydelse,” oplyser Beskæftigelsesministeriet i en mail til Faglige Seniorers nyhedsbrev.

Afgrænset gruppe

Folketinget indførte allerede i fjor, at folkepensionister, førtidspensionister og seniorpensionister kan pode og vaccinere og udføre andet corona-arbejde uden modregning i deres pensionsudbetaling. Det går hverken ud over grundbeløb eller pensionstillæg.

Den ordning skulle forlænges ved årsskiftet. Her vedtog politikerne at udvide, så efterlønsmodtagere også slipper for modregning

”Det skete på opfordring fra en række partier og organisationer. De pegede på, at der blandt modtagere af efterløn er et betydeligt arbejdskraftspotentiale Det ønskede man at aktivere forbindelse med håndteringen af covid-19,” fortæller Beskæftigelsesministeriet.

Men ordningen gælder kun for en afgrænset gruppe af ydelsesmodtagere i en ekstraordinær situation. Og den gruppe omfatter ikke fleksydelsesmodtagere, og det kommer den ikke til, fastslår ministeriet.

Det er urimeligt

Anja Laursen kan godt forstå, hvis sygeplejersken med fleksydelse føler, at hendes indsats ikke værdsættes, når hun modregnes. Anja Laursen er formand for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland.

”Sygeplejersker, der har været ansat i fleksjob og nu er på fleksydelse, har også et ønske om at bidrage i den her særlige situation, hvor der er behov for en speciel indsats. Det skal selvfølgelig altid ses i forhold til den rest arbejdsevne, de har, så de ikke bliver overbelastet. Arbejdsgiverne har jo netop efterspurgt ekstra hænder til at vaccinere, så er det jo ganske urimeligt, at der ikke er lige vilkår for sygeplejersker på efterløn og sygeplejersker på fleksydelse,” siger Anja Laursen.

Forskelle på fleksydelse og efterløn

Fleksydelse er populært sagt efterløn til personer, der har været i fleksjob. Men selv om de to ordninger ligner hinanden, så er der en række forskelle. Dem har Beskæftigelsesministeriet tidligere redegjort for over for Folketinget:

  Efterløn Fleksydelse
1 Krav om medlemskab af en a-kasse og betaling af medlemsbidrag. Ja Nej
2 Betaling af efterløns- eller fleksydelsesbidrag efter overgang til efterløn/fleksydelse. Nej Ja
3 Krav til beskæftigelse forud for overgangstidspunktet. Ja Nej
4 Udstedelse af bevis for ret til at overgå til ydelsen. Ja Nej
5 Særlige rettigheder ved at udskyde overgangen

efter bevistidspunktet (lempeligere pensionsfradrag, højere sats, skattefri præmie).

Ja Nej
6 Tilbagebetaling af bidrag efter overgang til ydelsen. Ja Nej
7 Beregningsgrundlaget for ydelsen til lønmodtagere nedsættes med arbejdsmarkedsbidraget m.v. Ja Nej
8 Lavere ydelse, hvis deltidsforsikret. Ja Nej
9 Fradrag i ydelsen for overskydende løntimer. Ja Nej
10 Mulighed for mindstesats. Ja Nej
11 Ret til betaling af godtgørelse for 1. og 2.

ledighedsdag fra arbejdsgiveren.

Ja Nej
12 Selvstændig bibeskæftigelse (400 timers ordning) kræver forudgående tilladelse. Ja Nej
13 Mulighed for selvstændig beskæftigelse (18½ timers ordning og 962 timers ordning) ved siden

af ydelsen.

Ja Nej
14 Rentetilskrivning ved tilbagebetaling af ydelse. Ja Nej
15 Sanktion ved svig eller uagtsomhed ved uberettiget modtagelse af ydelse. Ja Nej
16 Befordringsrabat. Ja Nej
17 Lån til betaling af ejendomsskatter. Ja Nej

 

Først publiceret: fredag 28. januar 2022
Artiklen er sidst opdateret mandag 14. februar 2022 kl. 11:10

Emner: