Er din kommune for lang tid om at svare på din ansøgning om seniorpension, kan det betale sig at klare direkte til borgmesteren, er erfaringen.

Socialrådgiver svarer på spørgsmål om seniorpension: Sådan er reglerne om seniorpension

Se reglerne for seniorpension her.

Senest opdateret: mandag 30. maj 2022

Betingelser for at kunne få seniorpension

  1. Nedsat arbejdsevne

For at få seniorpension skal du vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen.

Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job.

Der skal ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle din arbejdsevne. Det betyder, at du ikke kan blive henvist til andre typer job. Er du for eksempel murer, som ikke kan arbejde mindst 15 timer om ugen som murer, kan du ikke blive henvist til et job i en butik.

Kommunen skal lave en ”faglig forklaring” (det står i paragraf 3 stk. 5). Den skal laves i samarbejde med dig og beskrive de arbejdsfunktioner du havde i dit seneste job. Den skal også indeholde en beskrivelse af hvilke kompetencer, der er en forudsætning for at varetage jobbet.

  1. År på arbejdsmarkedet

Du skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år for at få seniorpension.

Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

  1. Du skal vurderes af en læge

Den nye seniorpension er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, målrettet nedslidte seniorer, derfor skal du vurderes af en læge.

Hvordan søger jeg om seniorpension?

Du skal søge om seniorpension på borger.dk

Du kan søge allerede seks måneder, før du opfylder alderskravet.

Hvor meget får jeg i seniorpension?

Satserne er:

Enlig max. 19.360 kroner om måneden (2022).

Gift/samlevende max. 16.457 kroner om måneden (2022)

Beløbet er skattepligtigt og til en vis grad afhængigt af eventuel anden indtægt.

Fra 1. januar 2023 vil ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt ikke længere blive modregnet i seniorpensionen.

8.542 fik seniorpension i 2020

Loven om Seniorpension trådte i kraft 1. januar 2020.

Siden har 8.542 andre syge og nedslidte fået tilkendt den pensionsform, der trådte i kraft 1. januar 2020.

93 procent af ansøgerne har fået tilkendt seniorpension. 634 personer har fået afslag i 2020.

Din fagforenings socialrådgivere kan hjælpe dig med at søge seniorpension.

Forbedring af seniorpensionsordningen

Parterne bag forliget om Tidlig Pension er enige om, at den eksisterende seniorpensionsordning skal forbedres, så flere får mulighed for at få den. Kravet om nedsat arbejdsevne lempes fra de nuværende 15 timer til 18 timer om ugen fra 2024. Det er en forbedring, fordi det betyder, at din arbejdsevne ikke skal være helt så nedsat som tidligere,

Partierne bag forliget om Tidlig Pension er enige om lempelsen af seniorpensionen. I første omgang skal de dog forhandle med partierne bag forliget om seniorpension om lempelsen. Derfor er det endnu uvist, hvornår reglerne for seniorpension måtte blive lempet.

Spørg socialrådgiveren om seniorpension

I Faglige Seniorers brevkasse kan du spørge socialrådgiver Carsten Riis om seniorpension, folkepension og tillæg og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren her

Faglig forklaring og seniorpension

Du er selv hovedpersonen ved ansøgning om seniorpension

Det sker der, når du søger seniorpension:

  • Du skal sammen med kommunen beskrive dine arbejdsfunktioner i dit seneste job.
  • Kommunen vurderer din arbejdsevne ud fra helbredsmæssige oplysninger om dine ressourcer og udfordringer i forhold til det seneste job. Andre oplysninger, som kan beskrive din arbejdsevne, kan også indgå.
  • Kommunen laver derefter en Faglig forklaring. Her beskrives sammenhængen mellem din arbejdsevne og oplysningerne om indholdet af det seneste job.
  • Den Faglige forklaring bruges som grundlag for tilkendelse eller afvisning af seniorpension. En afgørelse, som indtil videre foretages i din kommune.
  • Inden din sag bliver afgjort, skal du være bekendt med sagens akter, herunder den Faglige forklaring, så du har mulighed for at kommentere indholdet.

Først publiceret: tirsdag 31. marts 2020
Artiklen er sidst opdateret mandag 30. maj 2022 kl. 12:04

Se, hvad vi ellers skriver om: