Er du nedslidt? Eller ønsker du at stoppe med at arbejde efter mange år på arbejdsmarkedet?

Vil du trække dig tilbage? Se forskel på Seniorpension og Tidlig Pension (Arne-pension)

Kender du mulighederne for at stoppe med at arbejde, inden du når din folkepensionsalder? Se forskellen på Tidlig Pension (Arne-pension) og Seniorpension her.

Senest opdateret: tirsdag 14. februar 2023

Er du nedslidt? Eller ønsker du at stoppe med at arbejde efter mange år på arbejdsmarkedet? Så skal du kende de forskellige muligheder for tilbagetrækning.

Faglige Seniorers socialrådgiver får mange spørgsmål fra læserne af nyhedsbrevet, som især gerne vil kende forskellen på Tidlig Pension (Arne-pension) og Seniorpension.

Begge ordninger har det til fælles, at der er et krav om mange års tilknytning til arbejdsmarkedet.

”Tidlig Pension, som jo også kaldes Arne-pension, stiller ikke krav om, at du skal være nedslidt, men du skal have været 44 – 42 år på arbejdsmarkedet, efter du fyldte 16 år,” forklarer socialrådgiver Carsten Riis.

”Seniorpension stiller krav om nedsat arbejdsevne. Du skal kun være i stand til at arbejde 15 timer om ugen, og du skal have været mindst 20 år på arbejdsmarkedet.”

Her kan du se forskellen på de 2 muligheder for tidlig tilbagetrækning.

  Seniorpension Tidlig Pension
Antal år Op til 6 år før din
folkepensionsalder
1-3 år før din folkepensionsalder
Helbred Du skal vurderes af en læge
og maksimalt kunne arbejde 15 timer om ugen
Der er intet krav om dårligt helbred
Beløb Enlige højst

19.738 kroner om måneden (2023) før skat.

Gifte og samlevende højst

16.778 kroner om måneden (2023) / 17.315 kroner om måneden (2024) før skat.

14.008 kroner om måneden (2023) før skat – uanset om du er gift, samlevende eller enlig.
Partneres indtægt Frem til 31. december 2022 kunne partners indtægt blive modregnet.
Fra 1. januar 2023 bliver partners indtægt ikke længere  modregnet.
Ingen modregning af partners indtægt.
Modregning af pension Pensionsopsparinger modregnes ikke Ydelsen sættes ned, hvis du har en
pensionsformue på mere end 2 millioner kroner og bortfalder helt, hvis din pensionsformue er mere end cirka 5 millioner kroner.

Her kan du se meget mere om de 2 ordninger:

Tidlig Pension

Vurdering af læge: Nej

Alder:

Er du født mellem andet halvår 1955 og 1964, bliver antal år på arbejdsmarkedet opgjort, når du er 61 år, fra det år du fyldte 16 år.

42 år på arbejdsmarkedet= Du kan trække dig tilbage 1 år før din folkepensionsalder.

43 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 2 år før din folkepensionsalder.

44 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 3 år før din folkepensionsalder.

Er du født fra 1965 til 1968 hæves opgørelsestidspunktet til 62 år og anciennitetskravet ændres til 43-45 år. Dette sker i 2026.

Er du født fra 1969 til 1970 er opgørelsestidspunktet 63 år og anciennitetskravet 44-46 år. Det sker i 2031.

Er du født i 1971 eller senere vil opgørelsestidspunktet følge din folkepensionsalder.

Beløb: Går du på Tidlig Pension, får du 14.008 kroner om måneden (2023) før skat – uanset om du er gift, samlevende eller enlig.

Modregning: Der er ingen modregning af ægtefælles indtægt eller formue. Pensionsopsparing over 2 millioner kroner bliver modregnet.

Udbetaling af efterlønsbidrag: Du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag, når du går på Tidlig Pension. Er du allerede på efterløn inden 1. januar 2022, kan du vælge at skifte til Tidlig Pension.

Læs meget mere om reglerne for Tidlig Pension og udbetaling af efterlønsbidraget her

Arne-pension

Tidlig Pension kaldes også af nogle for Arne-pension, fordi bryggeriarbejderen Arne spillede en vigtig rolle i valgkampen, hvor Socialdemokratiet lovede mulighed for tidlig tilbagetrækning efter mange år på arbejdsmarkedet.

 

Arne-Plus og Tidlig Pension i fremtiden

I regeringsgrundlaget stod der, at Regeringen ville indføre en visiteret adgang til Tidlig Pension, kaldet Arne-Plus, som erstatning for seniorpensionen.

I november 2023 har regeringen meldt ud, at den dropper planen om Arne-Plus og forringelse af seniorpensionen.

Regeringen havde også lagt op til en ændring af Tidlig Pension, så pensionen kan tildeles for halve år og ikke som i dag kun for hele år.

Samtidig ønsker regeringen at sætte ydelsen op til cirka 15.000 kroner om måneden.

Hvornår det eventuelt kan komme til at ske, og hvilke årgange, der eventuelt vil være omfattet, er endnu uvist, og vi ved ikke, om Regeringen har skrinlagt ideen.

Faglige Seniorers nyhedsbrev vil følge den politiske behandling og skrive, når der er nyt om Tidlig Pension (Arne-pension) og serniorpension.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet gratis på www.fagligsenior.dk/nyhedsbrev

Seniorpension

Seniorpension er en erstatning for den tidligere seniorførtidspension.

Vurdering af læge: Ja

Alder: Fra 6 år før din folkepensionsalder

Betingelser:

  • Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år for at få seniorpension.
  • Nedsat arbejdsevne. Du skal vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen.
  • Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job.
  • Der skal ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle din arbejdsevne. Det betyder, at du ikke kan blive henvist til andre typer job. Er du for eksempel murer, som ikke kan arbejde mindst 15 timer om ugen som murer, kan du ikke blive henvist til et job i en butik.

Beløb: Seniorpensionen svarer til førtidspension.

Enlige: max 19.738 kroner om måneden (2023) før skat.

Gifte og samlevende: max 16.778 kroner om måneden (2023) / 17.315 kroner om måneden (2024) før skat.

Modregning: Fra 1. januar 2023 bliver ægtefælles arbejdsindtægt ikke modregnet.

Udbetaling af efterlønsbidrag: Indbetalte efterlønsbidrag udbetales efter afgift på 30%.

Læs meget mere om seniorpension her

Seniorpensionens fremtid

Regeringen havde lagt op til at nedlægge seniorpensionen og erstatte den af en visiteret adgang til Tidlig Pension, kaldet Arne-Plus. Dog kun i 3 år mod de nuværende 6 år.

I november 2023 har regeringen meldt ud, at de har droppet planen om Arne-plus og forringelserne af seniorpensionen.

Faglige Seniorers nyhedsbrev følger beslutninger om seniorpension og Tidlig Pension (Arne-pension) og skriver, når der er nyt.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet gratis på www.fagligsenior.dk/nyhedsbrev

Hvilke andre muligheder findes der for tilbagetrækning?

Opfylder du ikke betingelserne for Tidlig Pension eller Seniorpension, findes der andre muligheder med hvert sit regelsæt.

Alternativ til Tidlig Pension og Seniorpension er Efterløn, Førtidspension og fastholdelsesfleksjob for seniorer.

Hvad er min folkepensionsalder?

Fra 1. januar 2022 er pensionsalderen 67 år, men pensionsalderen stiger løbende og afhænger af, hvornår du er født.

Jo yngre du er, jo ældre skal du være, for at få folkepension.

Fødselsdag Pensionsalder
 1.7.1955-31.12.1962 67 år
1.1.1963-31.12.1966 68 år
1.1.1967-31.12.1970 69 år
1.1.1971-31.12.1974 70 år *
1.1.1975-31.12.1978 71 år *
1.1.1979-eller senere 72 år *

* Er du født efter 1971, er alderen for din folkepension endnu ikke vedtaget. Folkepensionsalderen fastsættes ved lov og vil blive reguleret hvert 5. år.

Næste gang alderen bliver reguleret er i 2025.

Stigningen kommer til at gælde for alle, som er født efter 1. januar 1971.

Folkepensionsalderen vil stige gradvis i takt med danskernes levealder. I 2050 forventes pensionsalderen at blive 72 år. Det vil være verdens højeste pensionsalder.

 

Først publiceret: søndag 25. april 2021
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 14. februar 2023 kl. 10:15

  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.