Seniorer er klar til at fortsætte på arbejdsmarkedet, hvis modregning i pensionen fjernes.

Undersøgelse: Seniorer klar til at arbejde mere

Kæmpe opbakning blandt seniorer til forligspartiers forslag om at droppe modregning i pension for arbejdsindtægt fra 1. januar 2023. Mange klar til at arbejde mere, viser undersøgelse.

Senest opdateret: mandag 13. juni 2022

Der er udsigt til, at flere seniorer vil fortsætte med at arbejde efter folkepensionsalderen, hvis regeringen og forligspartier kommer igennem med forslag om at droppe modregning i pension for arbejdsindtægt fra 1. januar 2023.

Det fremgår af en stor undersøgelse, som ældreorganisationen Faglige Seniorer har gennemført blandt over 4.300 seniorer over 60 år.

I undersøgelsen bakker næsten 94 procent af seniorerne op bag forslaget. Halvdelen af seniorerne svarer, at droppes modregningen, vil det få dem til at overveje at arbejde mere.

Flere vil arbejde uden modregning

Ældreorganisationen Faglige Seniorer har undersøgt, hvilken betydning, afskaffelse af modregning vil få seniorernes arbejdssituation.

Undersøgelsen er foretaget i februar blandt 4.343 seniorer over 60 år.

50 % svarer at det vil få dem til at overveje at arbejde mere.

62 % de personer, som er tæt på pensionsalderen, svarer, at de vil overveje at fortsætte med at arbejde efter pensionsalderen.

25 % af dem, som er pensionister og som har arbejde i dag, vil overveje at arbejde mere end i dag.

33 % af dem, som er pensionister og ikke har arbejde, vil overveje igen at tage et arbejde.

”Undersøgelsen viser med al tydelighed, at modregning er et tema, der fylder rigtig meget hos seniorerne. De føler virkelig, at det er urimeligt, at de bliver modregnet og beskattet så hårdt, hvis de efter et langt arbejdsliv, vælger at arbejde efter pensionsalderen. 94 procent er rigtigt godt tilfredse med regeringens forslag om at fjerne modregningen. Det er en tårnhøj tilslutning,” siger Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer, der med 250.000 medlemmer af Danmarks næststørste ældreorganisation.

I dag kan folkepensionister tjene 122.000 kroner, uden at der bliver modregnet i folkepension og tillæg.

Regeringens og forligspartiernes forslag betyder, at modregningen i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg helt afskaffes fra 1. januar 2023.

Derudover afskaffer man modregning som følge af partners indkomst.

Det betyder, at folkepension, førtidspension og seniorpension ikke længere vil blive nedsat på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst.

Ekspert er ikke overrasket

Aske Juul Lassen, som er etnolog med speciale i pensions- og aldringsstudier ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet, er ikke overrasket over, at seniorer vil være mere motiveret for at arbejde, hvis modregningen fjernes.

”Undersøgelsen følger en meget generel tendens, hvor flere seniorer vælger at blive på arbejdsmarkedet. Det økonomiske incitament taler til mange. Det samme gør enklere regler, som det her jo er udtryk for,” siger Aske Juul Lassen og tilføjer:

”For mange handler det også om, at det føles uretfærdigt, at lønnen fra ens arbejde bliver modregnet i eksempelvis ægtefælles pension. Så økonomien har betydning – men helt sikkert også en ”retfærdighedssans”, som nogle føler bliver krænket, når der ægtefællen modregnes,” siger han.

Til gavn for tidligere LO-arbejdere

Aske Juul Lassen vurderer, at enklere regler for modregning især kan betyde noget for dem, som ikke er i en position på arbejdsmarkedet, hvor de kan vælge og vrage mellem jobbene.

”Nogle grupper – og der vil nok være en del tidligere LO-arbejdere iblandt dem – går og skeler til beløbsgrænsen. Her kan de nye regler godt betyde, at de kommer til at arbejde mere samtidig med,  at de holder fast i, at de er gået på pension.”

”Vi ser jo i disse år, at mange fortsat har lyst og mulighed for at arbejde lidt mere, selv om det ikke er fuldtid. Her kan det komme til at betyde meget, at modregningen fjernes,” siger Aske Juul Lassen.

Kulturen i virksomhederne skal ændres

Faglige Seniorers direktør Palle Smed mener, at der skal mere til end fjernelsen af modregning, hvis endnu flere seniorer skal blive på arbejdsmarkedet de kommende år og dermed modvirke manglen på arbejdskraft.

”Hvis vi skal have skabt et moderne seniorarbejdsmarked, er der to forudsætninger, som skal opfyldes. Det første er, at det skal kunne betale sig for seniorerne at blive på arbejdsmarkedet. Det får vi løst med det aktuelle lovforslag. Det andet er, at vi skal have ændret kulturen i rigtigt mange virksomheder, som i dag ikke kunne drømme om at ansætte medarbejdere over 55 år. Og slet ikke seniorer, der har nået pensionsalderen,” siger han.

Dynamisk arbejdsmarked for seniorer

Han efterlyser derfor, at der igangsættes en kampagne, der sætter fokus på den aldrende arbejdskraft.

”Faglige Seniorer stiller sig gerne i spidsen, men vi skal have regeringen, arbejdsgivere og de store erhvervsorganisationer med. Hvis vi går sammen, er jeg sikker på at vi kan løfte opgaven og få skabt et dynamisk seniorarbejdsmarked. Virksomhederne sukker efter arbejdskraft, og der er tusindvis af seniorer på begge sider af pensionsalderen, som bare venter på at komme i gang,” siger Palle Smed.

Beskæftigelsesministeriet anslår, at omkring 130.000 pensionister stilles bedre med forslagene. Det drejer sig om 50.000 folkepensionister, der bliver modregnet i deres folkepension, fordi de selv arbejder, og cirka. 100.000 folkepensionister, seniorpensionister og førtidspensionister, der bliver trukket i pensionen, fordi deres ægtefælle eller samlever arbejder.

“Jeg er rigtig glad for, at vi får afskaffet modregningen i ægtefælle og samlevers arbejdsindkomst. Det giver rigtig god mening at få den fjernet – især i en tid med mangel på arbejdskraft. Nu bliver der et endnu større incitament til at tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet,” siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

I aftalen er der regnet med 1.050 ekstra fuldtidspersoner i arbejde blandt pensionister og 1.650 fuldtidspersoner blandt ægtefæller.

Hvis meningsmålingen fra Faglige Seniorer slår igennem og seniorerne handler, som de giver udtryk for, så vil tallene være noget større.

Om forliget

Forliget er indgået af regeringen, SF, DF, Radikale og Kristendemokraterne, som altså er enige og udgør et flertal i Folketinget.

Lovforslaget er  sendt i høring med høringsfrist 21. marts, og forventes at kunne træde i kraft den 1. januar 2023.

Følg med i vores gratis nyhedsbrev, når forliget skal blive til lov og reglerne skal beskrives nærmere. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her

Det står der i aftalen om modregning

Afskaffelse af modregning af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg:

  • Aftalepartierne er enige om at afskaffe modregningen af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg.
  • Det vil indebære en forenkling af pensionssystemet, hvor man som folkepensionist ikke behøver at sætte sig ind i modregningsreglerne, før man siger ja til ekstra arbejde.
  • Ændringen vil gøre det mere attraktivt for seniorer at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet, også efter man har nået pensionsalderen.
  • De ændrede regler for modregning af egen arbejdsindtægt i folkepension omfatter ikke ændringer i opgørelsesprincipperne for indtægtsgrundlaget for den personlige tillægsprocent, og dermed udbetaling af den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) og de personlige tillæg såsom helbredstillæg, varmetillæg og mediechecken.
  • Tiltaget træder i udgangspunkt i kraft med virkning pr. 1. januar 2023. Såfremt implementering ikke kan afsluttes inden denne dato, vil tiltaget få virkning med tilbagevirkende kraft.

Kilde: En ny reformpakke for dansk økonomi

 

Først publiceret: mandag 28. februar 2022
Artiklen er sidst opdateret mandag 13. juni 2022 kl. 15:28