Bestyrelsesmedlemmerne er forsikret

Faglige Seniorer har tegnet landsdækkende forsikring, der dækker, hvis et bestyrelsesmedlem i en af seniorklubberne kommer til skade i forbindelse med arbejdet i klubben.

Menige klubmedlemmer er ikke dækket af denne forsikring – det er “kun” valgte i klubbestyrelsen. Menige medlemmer henvisers til at tegne deres egen private forsikring, hvis de ikke allerede har det.

Det er Faglige Seniorer på landsplan, der betaler forsikringspræmien.

Kontakt os, hvis du er kommet til skade, eller hvis du vil vide mere om forsikringen