Digitale værktøjer til klubbestyrelser

For at lette arbejdet for bestyrelserne i de lokale seniorklubber, stiller Faglige Seniorer digitale værktøjer til rådighed.

Klubben kan bruge vores medlemsprogram til registrering af medlemmer og regnskabsprogram til bogføring og årsregnskab.

Få vist klubbens aktiviteter i aktivitetskalenderen

Når I planlægger aktiviteter i jeres lokale klub, kan I få dem vist her på hjemmesiden, hvis I indberetter dem i den elektroniske aktivitetsblanket. 

Rejseafregning for aktiviteter i Faglige Seniorer

Hvis du har været til møde, temadag eller andet hos Faglige Seniorer, så dækker vi normalt dine rejseudgifter. Det gælder, hvis det fremgår af indbydelsen eller er aftalt på stedet.

Rejseafregningsskema 2020 – Regneark(Excel)

Rejseafregningsskema 2020 – Skema (pdf)

Medlemsprogram til registrering af medlemmer

I medlemsprogrammet kan du administrere:

  • Medlemskartotek
  • Ind- og udmeldelser
  • Bestyrelsen
  • Medlemslister og labelsark
  • Deltagere i aktiviteter

Regnskabsprogram til bogføring og årsregnskab

I regnskabsprogrammet kan du administrere:

  • Budget
  • Bogføring
  • Bilag
  • Årsregnskab

Sådan får du de to programmer

Kontakt Torben på sekretariatet, telefon 33 63 24 50, der så vil hjælpe dig med at installere de to EDB-programmer på din computer.

Behandling af persondata

Nye skrappere krav til behandling af persondata har også betydning for klubkartoteker, mail-lister og andre oversigter over medlemmer, som klubber og sektioner behandler.

Faglige Seniorer har fået en advokat til at lave en vejledning specielt til seniorklubber og Faglige Seniorers sektioner.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til installation af programmer eller at oprette aktiviteter, er du meget velkommen til at ringe til Torben på telefon 33 63 24 50.